petek, 21. 9. 2018

Okrogla miza ZA enakost spolov v Ljubljani

V petek, 21. septembra 2018, smo v Mestni hiši pripravili okroglo mizo ob izidu knjižice z naslovom ZA enakost spolov v Ljubljani.

Tokratna knjižica, ki je že 12. po vrsti v seriji Ljubljana – zdravo mesto, zajema več področij z vidika enakosti spolov – politično odločanje, ekonomska neodvisnost, usklajevanje poklicnega in zasebnega/družinskega življenja, zdravje itd. Besedilo popestrijo portreti žensk in moških, ki predstavijo svoj pogled ter življenjske izkušnje na področju enakosti spolov.

Enakost spolov je osnovna vrednota demokratične družbe in pomeni, da se vsem, ne glede na spol, zagotovijo enake možnosti in priložnosti za uresničevanje potencialov ter za dosego ciljev na vseh področjih življenja. Kljub temu, da je enakost spolov zakonsko zagotovljena, v praksi velikokrat škriplje. Prisotni so še vedno spolno pogojeni stereotipi ter različni kriteriji ocenjevanja posameznih vlog v življenju, ki so spolno omejeni.

Na okrogli mizi, ki je bila namenjena strokovni ter širši laični javnosti, se je moderatorka s sogovorkami in sogovorci pogovarjala, na kakšen način udejanjamo načelo enakosti spolov v vsakdanjem življenju v Ljubljani.