ponedeljek, 6. 2. 2012

Oskrbovana stanovanja Šiška

Javni stanovanjski sklad MOL je 6. februarja 2012 objavil razpis za izbiro zasebnega partnerja za oskrbovana stanovanja v Šiški.

Projekt javno-zasebnega partnerstva predvideva, da bo zasebnik zagotovil finančna sredstva za gradnjo dveh objektov s 60 stanovanjskimi enotami, MOL pa bo prispevala zemljišče.

Rok za oddajo prijav se izteče 8. marca, ko bo v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOL tudi javno odpiranje ponudb.

Razpis za izbiro zasebnega partnerja za javno – zasebno partnerstvo »Oskrbovana stanovanja – Šiška« je objavljen tukaj.