sreda, 7. 3. 2018

Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019

Meščanke in meščane Mestne občine Ljubljana obveščam, da je objavljen osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019.

Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019 je objavljen na podlagi 82. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 144. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo).

 

Od 8. marca 2018 do vključno 6. aprila 2018 lahko pisne pobude ali predloge pošljete po pošti na naslov:

Mestna občina Ljubljana
Glavna pisarna, s pripisom »za proračun 2019«
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana

 

Pobude ali predloge lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov glavna.pisarna@ljubljana.si do vključno 6. aprila 2018.

 

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković