ponedeljek, 12. 10. 2009

Osnutek odloka o proračunu MOL za leto 2010

Objavljen je Osnutek odloka o proračunu MOL za leto 2010.

Meščanke in meščane Mestne občine Ljubljana obveščamo, da je Osnutek odloka o proračunu MOL za leto 2010 na podlagi 82. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, s1. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) objavljen na oglasnih deskah Mestne občine Ljubljana na naslovih: Mestni trg 1, Adamič -Lundrovo nabrežje 2, Trg mladinskih delovnih brigad 7, Proletarska ulica 1, Linhartova cesta 13, Trg prekomorskih brigad 1 in Zamikova 3.

Prav tako pa Osnutek odloka o proračunu lahko preberete tudi na spletni strani MOL pod poglavjem Proračun 2010.

Pisno pobudo ali predlog k Osnutku odloka o proračunu MOL za leto 2010 lahko na zgoraj navedenih naslovih vložite v roku enega tedna, to je od 12. oktobra od 14.00 ure do vključno 19. oktobra 2009 do 14.00 ure.

Od 12. oktobra do vključno 26. oktobra 2009 pa lahko pisne pobude ali predloge pošljete tudi po pošti na naslov: Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, s pripisom »Za proračun 2010« ali po elektronski pošti na naslov: glavna.pisama@ljubljana.si .