četrtek, 12. 9. 2019

Objavljamo osnutka odlokov o proračunu MOL

Na naši spletni strani smo objavili osnutka odlokov o proračunu MOL za leti 2020 in 2021.

Meščanke in meščane obveščamo, da smo na podlagi 82. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 144. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) na naši spletni strani objavili Osnutka odlokov o proračunu MOL za leti 2020 in 2021.

Pisne pobude ali predloge na osnutka lahko od 12. septembra do vključno 13. oktobra 2019 pošljete:

  • po pošti na naslov: Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »za proračun 2020« ali »za proračun 2021«
  • po elektronski pošti na naslov glavna.pisarna@ljubljana.si 

Osnutek odloka o proračunu MOL za leto 2020 si lahko ogledate tukaj, za leto 2021 pa tukaj.