torek, 8. 11. 2005

OTVORITEV PRENOVLJENIH PROSTOROV GIMANZIJE MOSTE

Županja MOL Danica Simšič je otvorila prenovljene prostore Gimnazije Moste.

MOL je nastopila kot soinvestitorka, ker je lastnica približno 80 kvadratnih metrov zemljišča. Kot je predvideno v predlogu proračuna za leto 2006, bo ta del zemljišča prodala Ministrstvu RS za šolstvo in šport.

Gimanzija Moste je 2 leti gostovala na Aškerčevi gimnaziji, od 10. oktobra 2005 pa poteka pouk v prenovljenih prostorih v Mostah.

Služba za odnose z javnostmi MOL