sreda, 2. 12. 2009

Otvoritev prvih vzorčnih vtričkov

V Štepanji vasi ob Gruberjevem prekopu je že odprto prvo vrtičkarsko naselje z vzorčnimi vrtički. Razpis za najem vrtičkov bo v sredini decembra 2009.

V sredo, 2. decembra 2009, so vzorčne vrtičke v Štepanji vasi ob Gruberjevem prekopu odprli podžupan prof. Janez Koželj, mag. Helena Regina, podsekretarka iz Oddelka za varstvo okolja MOL in župan Zoran Janković.

Mestna občina Ljubljana je, po zamisli podžupana MOL prof. Janeza Koželja in ureditvenih načrtih Dušana Stuparja, že uredila dve vzorčni vrtičkarski naselji, eno v Štepanjskem naselju in drugo v Dravljah. Glavni izvajalec del je podjetje Lavaco, podjetje Imos pa je opravilo nadzor in svetovanje inženiring. Oba podjetja sta delo opravila odlično, saj je delo na obeh lokacijah bilo zaključeno pred uradnim terminom.

V kompleksu Štepanjsko naselje je 14 vrtičkov, vsak ima svojo lopo, devet od teh je daroval izdelovalec Lesimplex. Vrtički merijo od 50 m² do 130 m², cena pa je obračunana po velikosti zemljišča.

V Dravljah je pripravljenih 49 vrtičkov. Izvedbena dela so zaključena (4 lope so že postavljene, 45 pa jih bodo montirali predvidoma v marcu 2010).

Pripravljen je tudi projekt vrtičkov za Črnuče, ki predvideva 66 vrtičkov.

Občani Ljubljane se lahko na razpis za vrtičke prijavijo v sredini decembra 2009. Glavni pogoj so stalno bivališče v Mestni občini Ljubljana, prednost pa bodo imeli upokojenci oz. starejši.