četrtek, 21. 10. 2004

Otvoritev razširjenih in adaptiranih prostorov Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar

Županja MOL Danica Simšič se je včeraj, 20.10.2004, udeležila otvoritve razširjenih in adaptiranih prostorov Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar.

VDC Tončke Hočevar je javni socialno-varstveni zavod s 35-letno tradicijo. Ves čas se je razvijal s potrebami, ki jih je izražalo okolje, strokovnjaki, starši in v zadnjem obdobju tudi odrasle osebe z zmerno in težjo motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki so tudi neposredni uporabniki uslug zavoda.

Center nudi na območju mesta Ljubljana dnevno varstvo (vodenje, varstvo, zaposlitev pod posebnimi pogoji) na 4 lokacijah: enota Šiška I in Šiška II, enota Bežigrad Vojkova, enota Moste Pokopališka in Zelena jama. V vse 4 enote je trenutno vključenih 224 uporabnikov, od tega 83 v celodnevni oskrbi. Osnovni cilj dnevnega varstva je socializacija uporabnikov v vedrem, prijetnem delovnem ozračju, da ima vsakdo zaposlitev, ki jo zmore in ki ga veseli, hkrati pa so posameznikom nudene raznovrstne spremljevalne dejavnosti in aktivnosti (branje, pisanje, risanje, govorništvo, ples, petje.)

Ustanovitelj in financer VDC Tončke Hočevar je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS, določen del denarja pa zavod prejema tudi s strani Mestne občine Ljubljana, drugih občin ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Z razširitvijo bivalne enote Zelena jama se je kapaciteta postelj iz 10 povečala na 17.