sreda, 16. 11. 2005

OTVORITEV RAZSTAVE »DALEČ OD FRONTE, DALEČ OD DOMA – LJUBLJANA IN ITALIJANSKI VOJNI UJETNIKI MED PRVO SVETOVNO VOJNO (1914-1918)«

Županja MOL Danica Simšič je v razstavišču KIC Mestnega muzeja Ljubljana odprla razstavo »Daleč od fronte, daleč od doma – Ljubljana in italijanski vojni ujetniki med prvo svetovno vojno (1914-1918)«.

Razstava avtorja mag. Blaža Vurnika prikazuje Ljubljano kot mesto, ki je prvo svetovno vojno sicer preživelo v zaledju velike fronte, vendar je odigralo pomembno vlogo kot zbirališče vojakov, ranjencev in beguncev iz različnih predelov tedanje monarhije. V obdobju splošnega pomanjkanja so se ves čas vojne vrstile dobrodelne akcije, ki so jih večinoma organizirale lokalne deželne ali mestne oblasti.

Tedanji ljubljanski župan Ivan Tavčar je že dan po vojni napovedi Avstro-Ogrske Srbiji, 28. julija 1914, pozval meščanke in meščane k dobrodelni akciji »Usmiljenim srcem!«, da bi pomagali sirotam, vdovam in drugim, ki so ostali brez virov za preživetje. Leto kasneje je razpisal novo akcijo, »Brambni ščit v železju«, ki je predstavljala inovativen način zbiranja denarja v dobrodelne namene. Pred Mestno hišo je stal velik lesen ščit, v katerega so tisti, ki so plačali za žebelj, le tega zabili vanj. »Ščit«, popolnoma prekrit z žeblji, je danes shranjen v Mestnem muzeju Ljubljana.

Tudi na razstavi je postavljena kopija lesenega ščita, v katerega obiskovalci lahko zabijejo žebelj in s tem na simboličen način posredujejo mirovno sporočilo.

Služba za odnose z javnostmi MOL