torek, 31. 1. 2006

OTVORITEV RAZSTAVE LIKOVNIH DEL V OKVIRU PROJEKTA »LABIRINTI«

Županja MOL Danica Simšič je v informacijski pisarni MOL odprla razstavo likovnih del otrok in mladostnikov, ki so sodelovali v projektu »Labirinti – nasilje med mladimi«.

Idejni snovalci in izvajalci projekta so strokovni delavci Centra za socialno delo Ljubljana Šiška. Namen projekta je poiskati poti k razumevanju vrstniškega nasilja in odkrivanju njegove govorice. Povečan raziskovalni interes do vrstniškega nasilja je nedvomno posledica povečane splošne družbene občutljivosti do pojava kot tudi večje ozaveščenosti o potrebah in pravicah otrok, mladostnic in mladostnikov. Okrepljena družbena senzibilnost do nasilja in z raziskovanjem pridobljeni podatki nam omogočajo, da lahko intenzivneje razmišljamo, kako se nanj odzvati.

Center za socialno delo Ljubljana Šiška je javni zavod za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva. Center izvaja socialno varstvene storitve, socialno preventivo, prvo socialno pomoč, osebno pomoč, pomoč družini za dom in institucionalno varstvo.

Služba za odnose z javnostmi MOL