sreda, 10. 7. 2019

Razstava predlogov za spomenik ob 100. obletnici priključitve Prekmurja

Na Ljubljanskem gradu je na ogled razstava idejnih osnutkov za spomenik ob 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki ga bomo postavili na Prekmurskem trgu v Ljubljani.

Komisija za postavitev javnih spomenikov – obeležij v Mestni občini Ljubljana je na predlog Iniciativnega odbora za obeležitev 100. obletnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki deluje pri Mestni občini Murska Sobota, sprejela sklep o postavitvi spominskega obeležja in ureditvi spominskega parka v Ljubljani. 

Nato smo izvedli javni anonimni natečaj za likovno rešitev spomenika, ki bo postavljen na Prekmurskem trgu v Ljubljani. 

otvoritev razstave
Razstavo sta odprla dr. Robert Inkof, direktor Galerije Murska Sobota in podžupan prof. dr. Janez Koželj. 

O prispelih predlogih je odločala strokovna komisija v sestavi:

 • predsednik: podžupan MOL, prof. Janez Koželj
 • predstavnica strokovne javnosti: dr. Ana Kučan
 • predstavnica Društva likovnih umetnikov Ljubljane: mag. Alenka Vidrgar, akademska. kiparka
 • predstavnik predlagateljev postavitve spomenika: dr. Robert Inhof
 • član Komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL: Blaž Peršin
 • predstavnik projektanta arhitekturne zasnove: Rok Žnidaršič

Strokovna komisija je prispele predloge ocenila na osnovi kriterijev:

 • izvirnost likovne rešitve
 • skladnost rešitve z zasnovo trga
 • izpovednost oblikovnega koncepta
 • jasnost sporočila
 • trajnost spomenika – priporočen kamen ali bron
 • komunikativnost
 • izvedljivost v predvidenem roku

Zmagovalni predlog

zoran srdić
Za postavitev spomenika je komisija izbrala predlog akademskega kiparja Zorana Srdića Janežiča.

Likovno kakovostna zasnova, ki vključujoče nagovarja gledalca z razporeditvijo posod od posameznih do tistih, ki povezane simbolizirajo skupnost. Zgodba združevanja je nakazana v prehodu med Prekmurjem in matično domovino v podstavku rešitve. Celota deluje kot mozaik, ki je dvignjen od nivoja tal. Močna je simbolika slovanske lončenine, ki se kot prispodoba lončarskega sejma razvije po robu trga. Prednost skulpture je tudi v tem, da človek lahko vanjo vstopi in jo doživi telesno.

Nagradili smo tudi

2. nagrado je prejel predlog akademskega kiparja Matjaža Počivavška.

3. nagrado je prejel predlog akademskega kiparja mag. Primoža Puglja.

Na natečaju so sodelovali še: dr. Marjan Drev, Vasja Ulrih, Nika Oblak & Primož Novak, Rok Bogataj, Veljko Zejak, Paola Korošec, Damijan Kracina, Jurij Dobrila in Boštjan Drinovec v sodelovanju s Špelo Kuhar, Robertom Potokarjem in Mino Gutović

 

Vabimo vas k ogledu razstave

Vseh dvanajst predlogov je do 28. julija 2019 na ogled v spodnjem nivoju Peterokotnega stolpa na Ljubljanskem gradu. Vstop je prost.

Spomenik bomo postavili na novo urejenem Prekmurskem trgu med Poljansko cesto in Poljanskim nasipom.