sreda, 20. 7. 2005

OTVORITEV STANOVANJSKEGA KOMPLEKSA POLJE MS 8/3

Županja MOL Danica Simšič je v Polju (ob podaljšku Rjave ceste) otvorila šest stanovanjskih objektov z 78-imi neprofitnimi stanovanji.

Naselje neprofitnih stanovanj Polje MS 8/3 v Ljubljani je soseska stanovanjskih blokov, za katero sta avtorja arhitekture Vasa Perović in Matija Bevk dobila letošnjo Plečnikovo nagrado.

Stanovanjski kompleks Polje MS 8/3 sestavlja 6 stolpičev z 78-imi stanovanjskimi enotami v velikosti od 40 do 81 m2 . vseh 18 pritličnih stanovanj je namenjenih gibalno oviranim osebam, 10 stanovanj pa je prilagojenih za gluhe in slepe. Najemnina za neprofitno dvosobno stanovanje bo znašala približno 55.000 SIT, najemniki pa bodo postali tisti, ki so bili izbrani na 9. javnem razpisu za dodelitev najemnih neprofitnih stanovanj, in nekateri dosedanji najemniki, ki so bili upravičeni do zamenjave stanovanja.

Skupna porabljena sredstva za naselje Polje MS 8/3 so znašala 1.238.951.465,67 SIT, zagotovila pa sta jih Javni stanovanjski sklad MOL in Mestna občina Ljubljana. Uporabna stanovanjska površina vseh objektov znaša 5286,08 m2 .

Služba za odnose z javnostmi MOL