torek, 2. 11. 2004

Oznaka krajinskega parka Tivoli

Zavod za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana je konec septembra 2004 dokončal projekt označevanja krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Ker krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki je bil razglašen leta 1984, do zdaj ni bil označen v naravi, so se pojavljale številne nejasnosti in vprašanja v zvezi z statusom in mejami parka.

V okviru omenjenega projekta je na vseh večjih vstopih v park postavljenih 34 uvajalnih oznak s piktogrami (opozorilni znaki). Te oznake obiskovalce obvestijo, da vstopajo na območje parka, kjer veljajo določene omejitve, kar lahko razberejo iz opozorilnih znakov. Na enajstih večjih križiščih v parku je 11 usmerjevalnih oznak, ki nakazujejo smer gibanja po parku. Na lokacijah, kjer se dalj časa zadržuje večje število obiskovalcev ali pa je v bližini pomembna naravna ali kulturna znamenitost, je postavljenih deset informativnih oznak z zemljevidom in tri informativne oznake brez zemljevida. Posamezne informativne oznake obiskovalca seznanjajo z značilnostmi in vrednotami parka.

S postavitvijo označevalnih znakov želimo obiskovalce seznaniti z dejstvom, da vstopajo v krajinski park, kjer veljajo posebna pravila obnašanja, s pomočjo informacijskih oznak pa se obiskovalci lahko seznanijo z značilnostmi in vrednotami krajinskega parka.

Oznake krajinskega parka so bile izdelane in postavljene v skladu z določili Pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Ur. list RS št. 117/02), ki natančno predpisuje kakšne morajo biti oznake in kje lahko stojijo, sama označitev parka pa je potekala v soglasju in s sodelovanjem Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Ljubljana, Območna enota Ljubljana.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na dr.Marka Notarja, direktorja Zavoda za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana, na tel: 306 18 90.