petek, 23. 12. 2011

Parkiranje stanovalcev Prul, Mirja in Bežigrada

3. januarja 2012 bodo na območjih Mirja, Prul in Bežigrada I začeli delovati parkomati. Stanovalcem teh območij bo omogočeno parkiranje s parkirnimi dovolilnicami.

Stanovalci bodo na javnih parkirnih površinah lahko parkirali s parkirnimi dovolilnicami brez nakupa parkirnega listka, ob plačilu letne parkirne takse v višini 100 evrov in upravne takse za vlogo.

Stanovalci lahko parkirno dovolilnico dobijo na Mačkovi 1 (okence 1), od ponedeljka do četrtka med 8. in 17. uro ter v petek med 8. in 13. uro, ali na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL, Trg MDB 7, v času uradnih ur.

Upravičenci morajo pri vlaganju zahtevka za dovolilnico izkazati:
- stalno bivališče na območju,
- lastništvo stanovanja ali dolgoročni najem,
- lastništvo vozila (ali lizing).

Upravičenci bodo prejeli dovolilnico neposredno ob predložitvi zahtevanih dokazil na Mačkovi 1 oziroma na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL, Trg MDB 7.

Vsaki stanovanjski enoti pripada le ena dovolilnica za parkiranje znotraj območja.