torek, 20. 12. 2011

Partnerstvo Celovška

V Mestni hiši so razstavljeni elaborati, ki so prispeli na urbanistični natečaj Partnerstvo Celovška.

Cilj omenjenega urbanističnega natečaja je bil pridobiti urbanistično zasnovo mestnega predela med Celovško cesto, Cesto Ljubljanske brigade, Severno obvozno cesto in gorenjsko železnico. V natečajnih rešitvah je prikazana zasnova dejavnosti, omrežje odprtih površin, zasnova stavbne strukture in prometnega omrežja ter zasnova trajnostnega razvoja tega območja.

Podrobnosti o natečaju si lahko ogledate tukaj.