sreda, 19. 12. 2018

Pionirski dom: Young theatre - Mlado gledališče

Cilj projekta je povezovanje profesionalnih in neprofesionalnih gledaliških ustvarjalcev, pridobivanju novih gledaliških znanj in povečanju interesa mladih za obiskovanje in udeležbo pri gledaliških projektih in vzgajanju občinstva za trajen odnos ljubezni do kulture.

Dosego ciljev skozi projekt vzpodbujamo preko praktičnih seznanjanj pedagogov, gledaliških profesionalcev in mladih z abecedo gledališke improvizacije, uporabo le-te v šolskem in profesionalnem kulturnem okolju ter njihovo medsebojno povezovanje. 

Nosilec evropskega projekta je Pionirski dom

V Pionirskem domu – Centru za kulturo mladih že več kot dvajset let razvijamo gledališko improvizacijo kot metodo gledališke vzgoje, naše znanje pa od 1. septembra 2017 dalje širimo in nadgrajujemo s strani Evropske komisije podprtega  projekta sodelovanja »Young theatre - Mlado gledališče« skupaj s partnerji iz Srbije, Poljske in Romunije. Projekt Young theatre/Mlado gledališče, katerega nosilec je Pionirski dom – Center za kulturo mladih, je namenjen izobraževanju profesionalnih  gledaliških ustvarjalcev in amaterjev na področju gledališče umetnosti. 

Dosego ciljev skozi projekt vzpodbujamo preko praktičnih seznanjanj pedagogov, gledaliških profesionalcev in mladih z abecedo gledališke improvizacije, uporabo le-te v šolskem in profesionalnem kulturnem okolju ter njihovo medsebojno povezovanje. Gledališka improvizacija je namreč dostopno in izjemno uporabno orodje, saj spodbuja sodelovanje, odgovornost, samoiniciativnost, prilagodljivost, uporabo telesa, obvladovanje raznolikih oblik komunikacije in mnogo drugih veščin, ki so uporabne tudi pri raznolikih oblikah v izobraževalnem procesu.  

Improvizatorskih delavnic se je udeležilo preko 200 udeležencev

Projekt je na polovici zastavljene programske poti. Ker je namen projekta pilotno testirati metodo improvizacijskega gledališča kot široko uporabnega orodja v izobraževanju in kulturi, smo skozi projekt do sedaj že izvedli 20 urne vikend delavnice za gledališke profesionalce ter prav tako 20 urne vikend delavnice za osnovnošolske pedagoge v vseh štirih partnerskih državah. Rezultati teh improvizacijskih delavnic so bili izjemni, tako z vidika količine pridobljenega novega  praktičnega in takoj uporabnega znanja, kot tudi z vidika povezovalne in ustvarjalne moči projekta. Udeleženci delavnic v vseh partnerskih državah so v intenzivnem sodelovanju v  procesu aktivnega spoznavanja z improvizacijskimi tehnikami osvojili temeljne improvizacijske tehnike, improvizacijsko filozofijo in pridobili uporabna orodja za svoja delovna okolja.  

Kot nosilci projekta smo v Sloveniji izvedli še skupno delavnico za gledališke profesionalce in osnovnošolske pedagoge, delavnico za strokovne delavce v okviru Borštnikovega srečanja, delavnice za pedagoge in strokovne delavce v okviru Mednarodne konference gledališke pedagogike ter ustanovili redno improvizacijsko skupino pedagogov, ki se srečujejo enkrat tedensko in nadgrajujejo improvizacijsko znanje v Pionirskem domu.  Improvizacijskih delavnic, ki  se bodo še nadaljevale vse do konca projekta, se je v Sloveniji do sedaj udeležilo preko 200 udeležencev.

Zaključek projekta v aprilu 2019

Udeleženci delavnic svoje improvizacijsko znanje prenašajo naprej  na otroke in mladostnike v šolah, ki tako z izkušnjami improvizacijskega gledališča postajajo kakovostno kritični in aktivnejši uporabniki kulturnih vsebin.  Mladi bodo svoje improvizacijske produkcije predstavili na mednarodnem Impro dnevu, prazniku gledališke improvizacije, ki bo potekal v vseh partnerskih državah in predstavlja vrhunec projekta sodelovanja Young Theatre/Mlado gledališče, z zaključkom 12. aprila 2019 v Festivalni dvorani v okviru Impro dneva.

Impro dan je namenjen vsem osnovnošolskim skupinam, ki so v šolskem letu 2018/2019 v kateri koli obliki izkušali impro igre in vaje in bi se bili z njimi pripravljeni predstaviti na odru Festivalne dvorane.

Izjemni mednarodni rezultati Young theatre projekta so nas prepričali, da dosedanji projekt nadgradimo in gledališka impro znanja obogatimo z ustvarjalnim gibom. Pripravljamo prijavo za nov mednarodni projekt sodelovanja v okviru programa Ustvarjalna Evropa »Young theatre on the move«. Naši partnerji bodo tudi tokrat iz Srbije, Poljske in Romunije, priključili pa so se nam tudi partnerji iz Francije.

---

Pionirski dom – Center za kulturo mladih

Deluje že od leta 1963 in je danes največji center, ki razvija, spodbuja in predstavlja ustvarjalnost mladih na kulturno-umetniškem in jezikovno-kulturnem področju v Ljubljani in Sloveniji. Vsi programi za otroke in mlade imajo skupen cilj: pri mladih z različnimi oblikami strokovnega dela spodbuditi njihovo ustvarjalnost, inovativnost in kritičnost. 

Center z mnogimi aktivnostmi organizira in spodbuja udejstvovanje otrok ter mladih v različnih programih, s katerimi se predstavljajo na domačih in mednarodnih prireditvah ter festivalih (gledališki, glasbeni, filmski, literarni, likovni, plesni, raziskovalni) in zanje prejemajo številna priznanja.

V letu 2017 je Pionirski dom uspel na mednarodnem razpisu Ustvarjalna Evropa, kjer bo kot nosilec projekta svoje bogato znanje na področju izvajanja gledališke dejavnosti posredoval partnerjem iz Poljske, Srbije in Romunije. Število uporabnikov celoletnih dejavnosti Pionirskega doma se je v obdobju 2007–2017 povečalo za 21 %, vsako leto je tudi večji interes za počitniške šole.

Deluje v Festivalni dvorani, v Plesnem centru Jenko in od leta 2008 v Art centru, ki smo ga celovito prenovili v letu 2017.

25 1
S celovito prenovo vile iz konca 19. stoletja, danes hiše ustvarjalnosti, umetnosti in drugih dejavnosti na ulici Komenskega 9, je javni zavod Pionirski dom na Komenskega ulici dobil nove prostore za ustvarjanje, ki so namenjeni otrokom in mladim.