torek, 6. 2. 2024

Pismo sodelavkam in sodelavcem ljubljanskih vrtcev

Objavljamo pismo župana Zorana Jankovića sodelavkam in sodelavcem ljubljanskih javnih vrtcev glede predloga ustanovitve enotnega vrtca.

Drage sodelavke, dragi sodelavci,

v preteklih 17 letih smo skupaj ustvarili najboljše vrtce ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. V tem času smo uvedli mnoge spremembe. Marsikatera je na začetku povzročila dvome in strahove, vendar pa smo zmeraj uspeli pridobiti in ohraniti zaupanje staršev in dodatno nadgraditi izjemno kakovost vrtčevskih storitev, za kar ste s svojim odgovornim in predanim delom zaslužni predvsem vi. Vsa leta smo v vodstvu MOL izkazovali pozitiven odnos do vrtcev in vseh, ki vsakodnevno skrbite za naše najmlajše.
Trdno stojim za predlogom ustanovitve enotnega vrtca, s čimer bodo ravnateljice in ravnatelji imeli več časa za strokovno delo in skrb za sodelavke in sodelavce. Prejšnji teden je 19 od 23 ravnateljev s svojim podpisom dalo glas za načrtovano reorganizacijo, kar kaže, da smo z odkritim pogovorom odpravili marsikatero skrb. Zato sem se odločil, da vam napišem to pismo.
S tem tudi pisno vsakemu od vas zagotavljam, kar sem že zagotovil glavnemu tajniku SVIZ Branimirju Štruklju in ravnateljicam ter ravnateljem pred skoraj letom dni na osebnem srečanju: reorganizacija bo povečala varnost zaposlitev vseh sodelavk in sodelavcev. Odpuščanj ne bo. Z novo organizacijo bomo lahko – ob jasnem trendu zmanjševanja števila rojstev in posledično vpisanih otrok v vrtce – ohranjali delovna mesta vseh zaposlenih. Kraj izvajanja dela se za sodelavce ne bo spremenil, razen nekatere skupne službe. Da ne bo dvomov: ravnatelji ostanejo ravnatelji vrtcev na lokaciji teh vrtcev.
Center vrtcev bo prevzel podporne procese (kontroling, računovodstvo, finance, javna naročila,…) na enem mestu, s čimer bomo poenotili in poenostavili procese za ljubljanske javne vrtce, administrativni postopki bodo posodobljeni, zagotovili bomo ustrezno podporo v strokovnih službah.
Center vrtcev bo skupnost solidarnosti, strokovnosti, odgovornosti in navsezadnje poguma, ki smo jih in ste jih vrtci izkazali denimo v času epidemije. Le s sodelovanjem vseh javnih vrtcev MOL bomo na neizogibne družbene spremembe ustrezno pripravljeni, skupaj pa bomo tudi močnejši in boljši.
Želim si, da bi ravnatelji z aktivnim sodelovanjem dvigovali že tako visoko kakovost predšolske vzgoje. Več sredstev in znanja bo na voljo za nadstandardne programe. Reorganizacija bo razbremenila ravnatelje v poslovodnem delu, da se bodo lahko bolj posvetili pedagoškemu strokovnemu delu ter komuniciranju s sodelavci, starši in otroki.
Identiteta in programska usmerjenost posameznega vrtca se bo ohranila in ga bo še naprej vodil ravnatelj vrtca. Za starše se ne bo spremenilo nič, razen da bodo imeli preko aktiva sveta staršev na ravni centra možnost neposredno spoznati izkušnje drugih vrtcev, hkrati pa bo imel vsak ravnatelj bistveno več časa prisluhniti in razrešiti marsikatero dilemo, ki se bo pojavila.
Sami dobro veste, kakšno mesto imajo pri meni otroci in skrb za njihovo dobrobit.
Skrb za otroke in s tem za vse vas, ki ste jim v najbolj občutljivem razvojnem obdobju najbližje, je v središču mojih prizadevanj vsa leta mojega županovanja. To pismo je poziv, da mi zaupate - ne slepo, ampak na podlagi izkušenj vseh 17 minulih več kot uspešnih skupnih let. Prepričan sem, da bomo s to spremembo lahko še bolj prijazni, strokovni in učinkoviti, tako do otrok, staršev in vseh vas, spoštovane sodelavke in sodelavci.

Zoran Janković
župan