torek, 18. 12. 2018

Po Drenikovi se lahko spet zapeljemo

Od danes lahko po Drenikovi ulici potujete v obeh smereh, saj smo prenovili severno polovico ceste in po njej omogočili promet. Dela na južni strani ulice bomo nadaljevali v novem letu, predvidoma 3. januarja 2019.

Zaenkrat si bodo pešci in kolesarji na odseku med Verovškovo ulico in Celovško cesto v obe smeri delili skupno površino. Ker smo prenovili polovico ceste, je za zdaj prostor za obe skupini le na severnem delu pločnika, v smeri od Verovškove proti Celovški cesti. Ko bomo dokončali prenovo še druge strani ceste, bomo vožnjo omogočena tudi v obratni smeri.

Na tem območju prenavljamo tudi vročevod in plinovod, za še večjo varnost predvsem pešcev in kolesarjev pa bomo prenovili tudi križišče Drenikova ulica – Celovška cesta – Na jami.

Drenikova Kopija

O projektu

Prenova Drenikove ulice je sofinancirana z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb.

V okviru del bomo razširili pločnike, tako da bo na njih več prostora za pešce in kolesarje, ki si bodo med Verovškovo ulico in Celovško cesto v obe smeri delili skupno površino. Vozni pasovi bodo nekoliko zoženi, s tem pa bomo pridobili dodaten prostor za razširitev površin za pešce in kolesarje na 2,5 metra. Zaradi pomanjkanja prostora je kolesarska steza doslej vodila okoli tega območja, po Černetovi ulici, po prenovi pa bomo kolesarjem omogočili neposredno povezavo z obstoječimi kolesarskimi stezami v okolici.

181130 Drenikova arhiv Energetika Ljubljana 15
Ljubljančane razveseljuje dejstvo, da ob prenovah cest urejamo še podzemno infrastrukturo. Na Drenikovi bomo obnovili plinovod in vročevod. Foto: Energetika Ljubljana

Izbrani izvajalec del je Prenova-gradbenik d.o.o., splošno gradbeništvo in trgovina, skupna pogodbena vrednost za MOL in Energetiko Ljubljana skupaj pa je 2.688.891,03 EUR brez DDV.