četrtek, 30. 8. 2018

Prenavljamo za vas: Znova se lahko zapeljemo po Karlovški cesti

Včeraj, okoli 23. ure, ko se je asfalt utrdil in barva posušila, smo Karlovško cesto odprli za promet.

Predvsem vozniki osebnih vozil in uporabniki mestnega potniškega prometa so se danes zjutraj na delo ali po opravkih po Karlovški cesti zapeljali z nasmehom na obrazu. Cesta je bila zaradi del zaprta od petka, 24. avgusta 2018.

IMG 1774
Ali ste vedeli: Karlovška cesta je poimenovana po mestu Karlovac, prvič je omenjena v popisu ulic, cest in trgov iz leta 1848 kot Karlstädter-Strasse.

V Mestni občini Ljubljana vzdržujemo in obnavljamo 1.626 ulic in cest

Od leta 2007 smo na 788 ulicah ali cestah izvajali manjše (rekonstrukcija ceste, sprememba prometnega režima) ali večje (gradnja komunalne infrastrukture ali prenova) posege. 

Z vzdrževalnimi in obnovitvenimi deli je podzemna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, plinovod, vročevod) bolje urejena, površine za udeležence v prometu pa še lepše in varnejše.