petek, 1. 3. 2019

Po parkirno dovolilnico od danes le na eno lokacijo

Od danes lahko meščanke in meščani parkirno dovolilnico dvignejo samo na eni lokaciji.

Kje pridobite dovolilnico?

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL 

Naslov: Trg MDB 7 (pritličje, soba 006)

Uradne ure:  
ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, 
sreda od 8. do 12. in od 13. do 16. ure, 
petek od 8. do 12. ure

Plačilo je možno izključno s plačilnimi karticami (BA, Maestro, Karanta, Visa, in Mastercard).

 

Za stanovalce s stalnim in začasnim prebivališčem

Stanovalcem nudimo cenovno ugodno pridobitev parkirne dovolilnice, ki omogoča časovno neomejeno parkiranje na javnih površinah, ki so za to določene, vendar pa dovolilnica še ne zagotavlja prostega parkirnega mesta. 

V CONI 1 so do dovolilnic za parkiranje upravičeni samo stanovalci s stalnim bivališčem na območju cone, v CONAH 2 in 3 pa tudi  stanovalci z začasnim prebivališčem na območju omenjenih dveh con.

 

Cene parkirne dovolilnice

  • CONA 1, dovolilnica 100 EUR + 4,50 EUR za plačilo upravne takse 
  • CONA 2, prva dovolilnica 100 EUR, druga dovolilnica 200 EUR + 4,50 EUR za plačilo upravne takse
  • CONA 3, prva dovolilnica 60 EUR, druga dovolilnica 120 EUR, tretja dovolilnica 180 EUR + 4,50 EUR za plačilo upravne takse

Stanovalci morajo imeti s seboj:

  • veljavno prometno dovoljenje,
  • osebni dokument,
  • številko stanovanjske enote (št. stanovanja), dodeljene s strani GURSA,
  • svojo davčno številko,
  • v CONI 2 in CONI 3, kjer lahko dovolilnice dobijo tudi stanovalci z začasnim prebivališčem, morajo imeti s seboj tudi veljavno potrdilo o začasnem prebivališču.

V primeru menjave vozila tekom koledarskega leta, ko je stranka že pridobila parkirno dovolilnico, je le to mogoče zamenjati za novo dovolilnico z novo registrsko označbo vozila ob upoštevanju izpolnjevanja pogojev za pridobitev parkirne dovolilnice. Pri menjavi dovolilnice je staro dovolilnico treba vrniti pristojnemu organu. Strošek upravne takse menjave dovolilnice znaša 4,50 EUR.

---

Preberite tudi: