četrtek, 21. 10. 2004

Podelitev Aškerčeve nagrade in priznanja

Županja MOL je imela včeraj pozdravni nagovor na podelitvi Aškerčeve nagrade in Aškerčevega priznanja za posebne dosežke na področju arhivistike.

Letošnji dobitnik Aškerčeve nagrade je mag. Vladimir Žumer, ki je nagrado prejel za izjemne prispevke k razvoju slovenske arhivistike, dobitnik Aškerčevega priznanja pa je dr. Milko Mikola, ki je priznanje prejel za objave in popularizacijo arhivskega gradiva.

Nagrada in priznanje se imenujeta po pesniku Antonu Aškercu, ki mu gre v zgodovini slovenske arhivistike posebno mesto. Julija 1898 je bil namreč nastavljen za prvega ljubljanskega mestnega oziroma magistratnega arhivarja. Aškerc je začetnik ljubljanskega mestnega arhiva, ki se je leta 1973 preimenoval v Zgodovinski arhiv Ljubljana. Aškerc je že pred 100 leti zagovarjal in uresničeval nekatera še danes temeljna arhivska načela, zato ga imamo upravičeno lahko za utemeljitelja arhivistike pri nas.