petek, 10. 3. 2006

PODELITEV NAGRAD, POHVAL IN PRIZNANJ SODELUJOČIM UČENKAM IN UČENCEM V AKCIJI »DOVOLJ IMAM POKANJA«

Načelnica Oddelka MU MOL za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport Nada Pavšer je v imenu županje MOL Danice Simšič pozdravila na prireditvi v Mestnem muzeju ob zaključku akcije »Dovolj imam pokanja«.

Akcija je bila namenjena ozaveščanju otrok in mladostnikov, pa tudi njihovih staršev o nevarni uporabi pirotehničnih sredstev, zlasti petard. V okviru akcije je potekal nagradni likovni in literarni natečaj, na katerega se je odzvalo 119 ljubljanskih osnovnošolk in osnovnošolcev.

Komisija za ocenjevanje likovnih del  je nagrade podelila Taji Ložar (OŠ Milan Šuštaršič), Maji Tomič (OŠ Prežihov Voranc) in Binetu Bobnarju (OŠ Nove Fužine). Pohvale so prejele Ema Bajc (OŠ Vič), Barbara Rumpret (OŠ Prežihov Voranc) in Nina Vovk (OŠ Božidar Jakac).

Med likovnimi ustvarjalci so nagrade prejeli Ana Gajič (OŠ Božidar Jakac), Saldin Salimanovič (Zavod za usposabljanje Janeza Levca) in Barbara Zajec (OŠ Sostro). Posebno pohvalo je prejel Branko Lazovič (OŠ Polje), pohvali pa Nina Mrzel (OŠ Vodmat) in Tjaša Vakselj (Zavod za usposabljanje Janeza Levca).

Služba za odnose z javnostmi MOL