petek, 3. 2. 2006

PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD ZA IZJEMNE DOSEŽKE V KULTURI

Županja MOL Danica Simšič je pozdravila na podelitvi nagrad in priznanj, ki jih je podelila Zveza kulturnih društev Ljubljana za izjemne dosežke v kulturi na umetniškem in kulturno organizacijskem področju.

Zvezo kulturnih društev Ljubljana sestavlja 83 ljubiteljskih kulturnih društev z območja Mestne občine Ljubljana. V okviru teh društev deluje 111 ljubiteljskih kulturnih skupin. Med njimi je največ pevskih zborov in vokalnih skupin, pa tudi plesne in folklorne skupine, instrumentalne skupine, likovne, gledališke, lutkovne, video, foto, literarne ...

Priznanja oz. nagrade za izjemne dosežke v kulturi na umetniškem in kulturno organizacijskem področju so prejeli: KD Perpetuum Jazzile (dirigent in umetniški vodja Tomaž Kozlevčar), Mladinski mešani pevski zbor Veter (zbor ljubljanskih srednješolcev), Papirniški pihalni orkester Vevče, Andrej Kerin, Josip Grgasovič, Janez Levec, Milan Kontarček, Jože Arhar.

 

  

Služba za odnose z javnostmi MOL