torek, 7. 3. 2006

PODELITEV PRIZNANJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE

Županja MOL Danica Simšič je v Mestnem muzeju Ljubljana podelila zahvalne listine in plakete letošnjim nagrajencem.

Zahvalne listine Mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se podeljujejo za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Prejeli so jih: Zdenka Korelc, Matevž Cankar, Janez Peršak, Slovensko združenje za požarno varstvo, Sektor kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana, Gasilska zveza Ljubljana. Plakete Mestne občine Ljubljana se podeljujejo tistim, ki imajo potrebne  zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Letos sta plaketo prejela Jože Piškur in Operativno komunikacijski center Policijske uprave Ljubljana.

Prvi marec je za Svetovni dan civilne zaščite razglasila Mednarodna organizacija civilne zaščite na svojem 7. kongresu leta 1999. Dve leti kasneje je ta dan razglasila za dan civilne zaščite tudi Slovenija.

Služba za odnose z javnostmi MOL