torek, 8. 11. 2005

PODEŽELJE MESTNE OBČINE SE PREDSTAVI

Podžupan MOL mag. Igor Omerza je v Steklenem atriju Mestne hiše odprl razstavo nagrajenih in izbranih del 3. foto natečaja "Podeželje Mestne občine Ljubljana se predstavi".

V Službi za kmetijstvo in upravne zadeve, ki sodi v Oddelek MU MOL za gospodarske dejavnosti in turizem razvijajo večji projekt, ki predstavlja nadgradnjo dosedanjega razvoja podeželja na vzhodnem območju MOL. S tem bomo v bodoče poskrbeli za kvalitetnejši razvoj ljubljanskega podeželja in omogočili prebivalcem različne oblike dodatnega zaslužka ter zmanjšali izseljevanje.

V sklopu projekta "Sožitje med mestom in podeželjem", so se v Službi za kmetijstvo in upravne zadeve odločili, da v nekaj letih oblikujejo fotografsko in splošno monografijo o podeželju na vzhodnem delu MOL. Del priprav na to monografijo je tudi Foto natečaj, ki je na tem območju potekal že tretje leto od aprila do oktobra 2005. Kulturno društvo Podgrad je poskrbelo za izvedbo tretjega natečaja. Pod strokovnim vodstvom fotografa prof. Oskarja Karla Dolenca, so bile izbrane 3 najboljše fotografije in še 15 fotografij za razstavo.

Služba za odnose z javnostmi MOL