sreda, 22. 7. 2009

Podhod Tivoli v novi preobleki

Ljubljanski župan in direktorica Zavoda za turizem Ljubljana sta danes odprla prenovljeni podhod Tivoli, ki predstavlja glavno povezavo mestnega središča s parkom Tivoli.

Poglavitni cilj prenove je sledil viziji mesta: podhod ni le povezava dveh točk, temveč je urban prostor, ki je lahko park, ulica, sprehajališče, igrišče ali prireditveni prostor.

Prenovo je vodil Zavod za turizem Ljubljana v sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana, ki je pred začetkom obnovitvenih del v okviru rednih vzdrževalnih del izvedel sanacijo kanalizacijskega omrežja in kasneje poskrbel za obnovo stopnic.
Obnovitvena dela so potekala v naslednjih fazah: odstranitev grafitov in protigrafitna zaščita betonskih sten, obnova tlaka, postavitev panelov iz ekspandiranega kortena, prepleskanje in pričvrstitev obstoječih ograj, osvetlitev ter sanacija stopnic, ki vodijo na levo in desno stran od podhoda. Vsi ti posegi nadgrajujejo prostor in hkrati zmanjšujejo možnosti za vandalizem.
Idejno zasnovo je pripravilo Društvo Prostorož, izvedbeni načrt pa Kombinat, d.o.o.; izvajalci del so bili Rima, d.o.o., Alukomen, d.d., in Javna razsvetljava, d.d.

Zavod za turizem Ljubljana je za prenovo podhoda namenil 248.755 evrov sredstev, od tega evrov iz proračuna Mestne občine Ljubljana in 28.755 evrov od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so namenjena za urejanje objektov turistične infrastrukture.