ponedeljek, 30. 1. 2006

PODJETJE ŽELVA, d.o.o. PREJELO CERTIFIKAT KAKOVOSTI ISO 9001:2000 IN CERTIFIKAT ZA RAVNANJE Z OKOLJEM ISO 14001:2004

Županja MOL Danica Simšič je v Dvorani A Gospodarske zbornice Slovenije pozdravila in podjetju Želva, d.o.o. izročila certifikat kakovosti ISO 9001:2000.

Osnovno poslanstvo podjetja Želva, d.o.o. je usposabljanje in zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami (predvsem motnjo v duševnem razvoju) in drugih težje zaposljivih oseb ter iskanje novih zaposlitvenih priložnosti zanje.

»Podjetje Želva je največje ljubljansko in slovensko podjetje, ki zaposluje ljudi s posebnimi potrebami – je zgleden primer uspešne organizacije in prilagojenega pristopa na tem področju«, je dejala županja MOL Danica Simšič.

Podjetje Želva je prejemnik certifikata kakovosti ISO 9001:2000 in certifikata za ravnanje z okoljem ISO 14001:2004. V zadnjih letih so si prizadevali postati najboljše podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov v Republiki Sloveniji. Gradili so dobro ime podjetja in njegovo blagovno znamko z visoko ravnijo kulture poslovanja in odnosov med seboj, s kupci oziroma uporabniki njihovih storitev in izdelkov ter z drugimi poslovnimi partnerji.

Služba za odnose z javnostmi MOL