četrtek, 11. 9. 2008

Podpis listine za enega največjih projektov v Sloveniji - RCERO

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in minister za okolje in prostor Janez Podobnik sta v četrtek, 11.9. 2008, v Banketni dvorani Mestne hiše podpisala vlogo za pridobitev sredstev kohezijskega sklada EU za projekt Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana

Vrednost ljubljanskega centra znaša 141 milijonov evrov, od tega je 69 odstotkov sredstev kohezijskega sklada EU, 21 odstotkov sredstev državnega proračuna in okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter 10 odstotkov sredstev občinskih proračunov vseh pripadajočih občin osrednje slovenske regije.

Postopki za izbor izvajalcev za posamezne faze projekta so v zaključni fazi. Dela se bodo začela predvidoma v letošnjem letu, leta 2013 pa bo regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana pričel poskusno obratovati.


Odsek za odnose z javnostmi