četrtek, 22. 2. 2007

Podpis pogodbe za gradnjo neprofitnih stanovanj v Zeleni jami

Župan Zoran Janković se je udeležil slovesnega podpisa pogodbe za gradnjo neprofitnih stanovanj v Zeleni jami, ki sta jo včeraj v Mestni hiši podpisala direktorica JSS MOL Jožka Hegler in prokurist SCT, d.o.o. Ivan Zidar.

Javni stanovanjski sklad MOL je na omenjenem območju zagotovil gradnjo 126 najemnih neprofitnih stanovanj in 7 poslovnih prostorov s pripadajočimi parkirnimi mesti v treh kletnih etažah.
V projektu sodeluje tudi Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki je kot soinvestitor zagotovil sredstva za izgradnjo 63 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti, ki bodo prav tako namenjena neprofitnemu najemu. Poleg soinvestitorskih sredstev je Stanovanjski sklad Republike Slovenije Javnemu stanovanjskemu skladu MOL zagotovil ugoden kredit.
Vrednost investicije znaša 10.291.938 evrov (brez DDV), izvajalec del bo SCT Stanovanjski inženiring d.o.o., Ljubljana, ki je bil izbran na javnem razpisu za izbiro izvajalca gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjsko poslovnih objektov s prometno, komunalno in zunanjo ureditvijo.
Rok za končanje del je 22 mesecev, kar pomeni, da naj bi bila stanovanja v Zeleni jami vseljiva v začetku leta 2009.

Služba za odnose z javnostmi MOL