petek, 12. 8. 2022

Podpis sporazuma o pobratenju Ljubljane in Sarajeva

Župan Zoran Janković je z županjo Sarajeva, dr. Benjamino Karić, podpisal Sporazum o pobratenju Mesta Sarajevo in Mestne občine Ljubljana.

Nadgradnja dolgoletnega uspešnega sodelovanja

Ob podpisu sta oba poudarila, da gre za nadgradnjo dolgoletnega uspešnega sodelovanja na številnih področjih. Županja Mesta Sarajevo dr. Benjamina Karić je županu izrekla dobrodošlico in dejala, da ga Sarajevo ljubi. Ob tem je izpostavila: »Prepričana sem, da bo naše sodelovanje od danes še bolj kakovostno, da ga bomo še razširili, med drugim na področje zelenih politik in pametnih mest. Od Ljubljane se lahko veliko naučimo. To ni samo formalni sporazum o pobratenju, temveč nadgradnja prijateljstva.«

»Vesel sem, da smo danes podpisali sporazum o pobratenju, saj z mestom Sarajevo že ves čas zelo dobro sodelujemo na vseh področjih. Ponosen sem tudi, da sem častni meščan Sarajeva in da me Sarajevčani sprejemajo za svojega. To mesto je meni od nekdaj ljubo. S pobratenjem bomo naše odnose še bolj poglobili in tudi v prihodnje odlično sodelovali in deliti dobre prakse,« pa je povedal župan Zoran Janković.

Sprejete zaveze

Mesti sta se med drugim zavezali, da bosta izmenjevali informacije in izkušnje na naslednjih področjih delovanja v pristojnosti mestnih uprav: izobraževanje, kultura, šport, turizem, gospodarstvo, kulturna in zgodovinska dediščina, urbanistično načrtovanje, izboljšanje varstva okolja, komunalna infrastruktura, energetska učinkovitost, investicije, skupna prijava za sredstva EU, mladinska problematika, zdravstvo in socialna politika, mednarodni odnosi, mestne javne službe in druga področja skupnega interesa. Prav tako smo se zavezali, da si bomo prizadevali za krepitev regionalnega sodelovanja, gradnjo uspešnejše prihodnosti ter ohranjanje miru in stabilnosti v regiji in Evropi.