torek, 11. 12. 2018

Podpisali smo Listino raznolikosti

Na Mestni občini Ljubljana smo v začetku decembra 2018 podpisali Listino raznolikosti, katere cilj je spodbuditi javne in zasebne organizacije k implementaciji in razvoju politike raznolikosti znotraj organizacij.

Listina je nastala v okviru evropskega projekta I.D.E.A.S., do zdaj pa jo je poleg Mestne občine Ljubljana podpisala še 101 slovenska organizacija (vladne in nevladne, javne in zasebne).
Podpisnice smo se zavezale k uresničevanju naslednjih načel:

  • Razvijajmo organizacijsko kulturo, ki temelji na enakih možnostih, vzajemnem spoštovanju, sprejemanju in vključevanju raznolikih zaposlenih.
  • Ustvarjamo raznoliko in vključujoče delovno okolje.
  • Upoštevamo in širimo načela raznolikosti na vseh ravneh organizacije.
  • Prepoznamo raznolikost strank.
  • Oblikujemo politiko raznolikosti.
  • Širimo in komuniciramo svojo zavezanost Listini ter rezultate politike raznolikosti vsem našim deležnikom.

Ta načela sicer na Mestni občini Ljubljana že vrsto let vključujemo v svoje delo, še posebej v naše strategije in akcijske načrte.

Listina raznolikosti
Foto: Andrej Križ

Vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo Tilka Klančar, ki je v imenu MOL podpisala Listino, je kot primer dobre prakse navedla certifikat LGBT prijazno in dodala: »Ljubljana je, tudi po zaslugi župana Zorana Jankovića odprto mesto, kjer lahko vsak najde prostor zase. Je mesto, kjer spoštujemo različnost in živimo skupaj. Zavedamo se, da nas drugačnost dela edinstvene, zmožnost živeti skupaj ob spoštovanju različnosti pa nas bogati in nam omogoča nove izkušnje.«