" />
ponedeljek, 11. 10. 2004

Podžupan MOL mag. Igor Omerza sprejel udeležence 7. slovenskih pedontoloških dnevov

Podžupan Mestne občine Ljubljana mag. Igor Omerza je v petek, 8. oktobra 2004 v Rdeči dvorani Mestne hiše sprejel udeležence strokovnega srečanja "7. slovenski pedontološki dnevi", ki jih je organizirala Sekcija pedontologov Slovenskega zdravniškega društva.

Nosilci preventivne in kurativne zobozdravstvene dejavnosti, namenjene otrokom in mladostnikom, so zobozdravniki. V Sloveniji se na tem področju usposabljajo na Katedri za otroško in preventivno zobozdravstvo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v okviru dodiplomskega in podiplomskega študija, poleg tega pa tudi s pomočjo stalnega podiplomskega izobraževanja na strokovnih srečanjih. Med temi srečanji so zobozdravnikom, ki svoje strokovno delo namenjajo skrbi za ustno zdravje otrok in mladostnikov, med najpomembnejšimi prav Slovenski pedontološki dnevi, ki jih organizira Sekcija pedontologov Slovenskega zdravniškega društva (SZD) v sodelovanju s Katedro za otroško in preventivno zobozdravstvo. Sekcija pedontologov SZD bo kmalu praznovala 25 let uspešnega delovanja. Njeni člani so slovenski zobozdravniki specialisti in specializanti otroškega in preventivnega zobozdravstva. V Sloveniji deluje trenutno 27 specialistov, usposablja se 5 specializantov, 13 specialistov pa se je po uspešnem delu že upokojilo.