četrtek, 15. 7. 2004

Podžupan MOL Miloš Pavlica sprejel veleposlanika Avstrije

Podžupan MOL Miloš Pavlica je danes na delovni razgovor sprejel veleposlanika Republike Avstrije Ferdinanda Mayrhofer - Grünbühla.

Ljubljana ima stike z Dunajem v okviru Zveze prestolnic srednje in jugovzhodne Evrope, Zveze glavnih mest držav Evropske unije, od leta 1999 pa tudi neposredne v okviru podpisanega sporazuma o sodelovanju med mestoma. Julija 2003 sta županja MOL Danica Simšič in župan Dunaja Michael Häupl na Dunaju podpisala aneks k sporazumu med Ljubljano in Dunajem za nadaljnja štiri leta in se dogovorila, da se sporazum še naprej izvaja na področjih, ki jih zajema in sodelovanje na le-teh še poglobi ter da bosta mesti okrepili sodelovanje na področju evropskih zadev in socialnega varstva.

Med obema mestoma tako poteka bogata izmenjava na različnih področjih mestnih uprav, predvsem na področju stanovanjske problematike, gospodarjenja z odpadki, prometa, evropskih zadev, zaščite in reševanja.

Med mestoma je tako kot vsako leto že sprejet program sodelovanja za leto 2004, ki zajema različna področja, poudarek pa bo na področju kulture (kulturni management), socialnega varstva, evropskih zadev in informatike.