" />
sreda, 29. 9. 2004

Podžupan Slavko Slak se je udeležil ACCESS seminarja Urejanje rasti prometa v razširjeni Evropi

Podžupan Mestne občine Ljubljana Slavko Slak se je včeraj v Budimpešti udeležil seminarja mreže mest ACCESS, pod-organizacije Eurocities-a, dejavne na področju prometa poteka. Drugi tematski seminar v letu 2004 na temo "Urejanje rasti prometa v razširjeni Evropi", je bil osredotočen na nove države članice Evropske unije, njegov namen pa je bila predstavitev glavnih prometnih vprašanj, s katerimi se soočajo mesta novih držav članic Evropske unije.

Udeleženci so razpravljali o uspešnih izkušnjah na področju evropske mestne infrastrukture ter o uspešnih primerih kako povečati ozaveščenost meščanov. Podžupan Slak je predstavil izkušnje Ljubljane, prejemnice evropske nagrade za teden mobilnosti, pri organizaciji in izvedbi tednov mobilnosti. Ljubljana je članica pod-organizacije ACCESS od leta 2003, ko je formalno pristopila k tej zvezi na letni generalni skupščini Eurocities-a v Portu.

Seminar je bil tudi priložnost za podpis Listine o varnosti v cestnem prometu v Evropi. ACCESS se je februarja 2004 obrnil na evropska mesta s prošnjo, da bi podpisala Listino o varnosti na cestah v Evropi in anex k tej listini, ki predstavlja osnovna načela za politiko varnosti na cestah na lokalni ravni. S podpisom te listine lahko mesta prispevajo k skupnemu evropskemu cilju zmanjšati število nesreč na cestah do leta 2010. Listina predvideva konkreten ukrep, ki ga namerava posamezno mesto uresničiti ter Evropski komisiji enkrat letno podati poročilo o izvajanju ukrepa. 7. aprila 2004 je v Londonu potekal slavnostni podpis listine, ki se ga Ljubljana ni udeležila, zato so organizatorji zaprosili MOL, da Listino podpiše podžupan Slak ob udeležbi seminarja v Budimpešti. Večina evropskih mest je listino že podpisala.