ponedeljek, 23. 7. 2018

Pomagajte oblikovati Celostno prometno strategijo Ljubljanske urbane regije

V zadnjem desetletju v Ljubljanski urbani regiji vse več pozornosti namenjamo trajnostni mobilnosti, saj je naš cilj znižati visoke stopnje emisij in hrupa v prometu ter prometne zastoje, zmanjšati uporabo osebnih vozil ter spodbujati uporabo javnega prevoza in nemotoriziranih načinov potovanja.

Prebivalcem Ljubljanske urbane regije (LUR) želimo tako ponuditi še boljše, učinkovitejše in bolj raznolike načine mobilnosti, ki bodo pripomogli k uresničevanju zastavljenih ciljev in s tem k višji kakovosti bivanja v regiji.

S tem namenom smo pristopili k izdelavi celostne prometne strategije (CPS), v okviru katere bomo pripravili temelje za nadaljnje dolgoročno načrtovanje prometa v regiji. Pri tem bo poseben poudarek namenjen ukrepom za spodbujanje trajnostne mobilnosti, usklajenih z gospodarskim in družbenim razvojem ter ohranjanjem visoke kakovosti okolja.

Prioriteta naj bodo hitre povezave z Ljubljano

Dosedanje analize, ki so nastale na podlagi delavnic s ključnimi deležniki na področju urejanja mobilnosti ter intervjujev z župani in predstavniki občin LUR (Mestne občine Ljubljana ter občin Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol Pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno Pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika), so pokazale, da je potrebno celostno prometno strategijo graditi na  intenzivnem razvoju javnega potniškega prometa, ki bi moral biti dostopen vsem, hitrejši, ugodnejši in udobnejši. Le tako bodo namreč lahko zagotovljene nujno potrebne hitre povezave z Ljubljano iz vseh smeri oziroma občin regije, kar je tudi eden izmed ključnih razvojnih ciljev regije.

Z zložljivim kolesom na vlak ali avtobus. Foto: Volker Hoffmann

Vabljeni k sodelovanju v nagradni anketi

Pri nadaljnjem oblikovanju CPS pa so izredno koristna mnenja, izkušnje in pobude vseh udeležencev v prometu,  zato je aktivno sodelovanje javnosti ključnega pomena. Želimo si namreč, da bo CPS blizu ljudem, da bo vključeval ukrepe, ki bodo reševali konkretne prometne izzive, s katerimi se prebivalke in prebivalci regije vsakodnevno soočajo.

V ta namen smo pripravili spletno anketo, s katero želimo pridobiti podatke o stališčih in željah glede urejanja vseh vrst prometa (hoja, kolesarjenje, javni, avtomobilski in mirujoč promet) predvsem na ravni regije, seveda pa tudi znotraj posamezne občine. Sodelovanje v anketi pa bo tudi nagrajeno. Septembra bo potekalo žrebanje, v okviru katerega bomo podelili zložljivo mestno kolo in številne nagrade za spodbujanje trajnostnih načinov mobilnosti, ki jih podarjajo Slovenske železnice in Ljubljanski potniški promet. Vabljeni k sodelovanju!


Pripravljavci CPS LUR so Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljanski urbanistični zavod, Prometni inštitut Ljubljana in Inštitut za politike prostora. Izdelavo CPS LUR sofinancirajo občine Ljubljanske urbane regije ter EU projekt SMART-MR (program Interreg Europe).

Celostna prometna strategija MOL

CPS LUR nastaja po vzoru CPS MOL, kjer smo prav tako upoštevali podatke o potovalnih navadah v LUR ter skladno s tem pripravili ukrepe za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti v MOL in okolici. Dokument je Mestni svet MOL sprejel leta 2017 in ki je nadgradnja leta 2012 sprejete trajnostne Prometne politike MOL.

pustuSeZapeljati webBanner4

Več o CPS MOL in ukrepih trajnostne mobilnosti lahko preberete tukaj.