četrtek, 21. 10. 2010

Popis delne škode

Uprava RS za zaščito in reševanje je podaljšala rok za vnos delne škode na stavbah, zato lahko omenjeno prijavo škode posredujete MOL najkasneje do petka, 29.10.2010, do 12.00 ure.

Uprava RS za zaščito in reševanje je podaljšala rok vnos delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (zaradi posledic poplav v času med 16.9. in 20.9.2010) v aplikacijo AJDA do 6.11.2010, zato lahko omenjeno prijavo škode posredujete Mestni občini Ljubljana, Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, Zarnikvoa 3, 1000 Ljubljana najkasneje do petka, 29. oktobra 2010 do 12.00 ure.

Prijavo škode podate na »obrazcu 4« in sicer tako, da le-tega skrbno izpolnite skladno z naslednjimi navodili:

1. Vpišite vse zahtevane podatke od točke 1.2. do točke 3.7., (razen točke 2.7. centroid x,y). Tabele št.4 (ocena škode) ne izpolnjujte. Popisni list podpišite (dvakrat) kot oškodovanec!

2. Na hrbtni tega navodila opišite:

  • Za vsak poplavljen prostor v objektu napišite izmero (širina, dolžina in višina prostora);
  • Kaj ste imeli po tleh (npr. parket, laminat, itison,..in seveda koliko m2), keramiko (ploščice) zapišite samo v primeru, da je le-ta odstopila;
  • Vrsto sten (opeka, beton, »knauf« – z izolacijo ali brez);
  • Napišite ali so stene pobeljene, imate morda tapete, stenske obloge (kakšne?);
  • Koliko stenskih površin je potrebno prebeliti (v m2);
  • Stavbno pohištvo v primeru poškodbe (vrata in podboji, npr.: iveral, furnir,…), ter navedite širino vrat.
  • Višino vode v objektu (v centimetrih).
  • Obvezno priložite slike iz katerih je moč razbrati obseg škode, ki ga prijavljate!

3. Popis delne škode ne zajema popisa škode na pohištvu, gospodinjskih strojih in napravah, beli tehniki, temveč obsega le zgoraj navedene vrste škod na talnih oblogah, stenah in stavbnem pohištvu.

4. V primeru, da je škodo popisal že vaš zavarovalni agent, priložite kopijo škodnega zapisnika.

Vloge, ki ne bodo izpolnjene skladno z gornjimi navodili bodo zavrnjene kot nepopolne in vrnjene oškodovancem v dopolnitev, zato vlogo oddajte čim prej!

Izpolnjen popisni list vrnite na gornji naslov najkasneje do petka, 29.10.2010 do 12.00 ure. Vloge, ki jih bomo prejeli po tem datumu, bomo kot neveljavne vrnili prijaviteljem delne škode na objektu!

Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOL