ponedeljek, 22. 8. 2022

Poziv za zbiranje prijav škode zaradi suše v letu 2022

Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2022, se je začelo zbiranje prijav škode v Mestni občini Ljubljana. Potekalo bo do 15. septembra 2022.

Prijavo škode zaradi suše lahko poda kmetijsko gospodarstvo, če je zaradi neugodnih vremenskih razmer uničenih nad 30 % običajne letne proizvodnje na posameznem pridelku in če skupna površina prizadetih kmetijskih površin dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin. Kmetijsko gospodarstvo mora v Registru kmetijskih gospodarstev imeti urejeno identifikacijsko številko KMG-MID. V kolikor KMG-MID ni urejen do 31. 5. 2022, gospodarstvo ne bo upravičeno do državne pomoči. Škode ni možno uveljavljati za pridelke, ki so dozoreli oziroma se pobirajo v prvi polovici leta, kot npr. pri žitih (pšenica, ječmen itd.), pri sadju (češnje, ribez itd.).

Prijavo pripravite na Obrazcu 2 – ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, ki je pripet.

Obvezno izpolnite naslednje podatke:

1. podatki o nesreči

1.4 Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
1.5 Davčna številka
1.6 Naslov nosilca
1.7 KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev
1.8 Transakcijski račun
1.9 Prejel občinska sredstva

2. ocena škode

Stolpec A: GERK in katastrska občina
Stolpec B: Vrsta kulture
Stolpec C: Šifra – Seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
Stolpec E: Zmanjšanje letnega pridelka v %
Stolpec F: Površina poškodovane kultur v GERK-u v arih
Stolpec H: Zavarovalnica, Številka zavarovalne police

3. možnost za kmetijsko dejavnost

Vpišete ali je prizadeta kultura v celoti na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ali le delno.

Pri izpolnjevanju obrazca uporabite podatke iz Zbirne subvencijske vloge za leto 2022 in Priloge 5 - Seznam kmetijskih pridelkov, na katerih se ocenjuje škoda iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (pisrs.si).

Prijavo o škodi lahko do 15. septembra 2022 pošljete po pošti na naslov Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1000 Ljubljana ali jo osebno oddate v glavnem vložišču Mestne občine Ljubljana, Mačkova ulica 1, Ljubljana ali na Oddelku za varstvo okolja, Odsek za razvoj podeželja, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije dobite na telefonskih številkah: 01 306 43 12 ali 01 306 43 11.