torek, 2. 11. 2004

Pravno informacijska pisarna

Danes bo v prostorih Združenja najemnikov Slovenije na Tavčarjevi 3 začela poskusno delovati Pravno informacijska pisarna Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj MOL. Pisarna bo odprta vsak torek in četrtek od 18. do 19.30 ure.

Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj MOL se je za odprtje omenjene pisarne odločil na podlagi Stanovanjskega zakona, ki na novo opredeljuje pristojnosti Svetov za varstvo pravic najemnikov stanovanj. Ti morajo v skladu z omenjenim zakonom med drugim zagotoviti brezplačno pravno svetovanje.

Pravno pomoč v Pravno informacijski pisarni bosta nudila univerzitetna diplomirana pravnika z dolgoletnimi izkušnjami s področja stanovanjske problematike, ki organizirano svetovanje nudita Združenju najemnikov že osem let.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 431 23 24.