ponedeljek, 29. 10. 2018

Projekt Čisto.Zate: Pred začetkom gradnje javne kanalizacije v aglomeracijah v Ljubljani

V okviru velikega kohezijskega projekta Čisto zate - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, bomo v naslednjih dneh začeli z izvedbo tretjega dela projekta, ki obsega dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v Ljubljani. Več o začetku del smo predstavili na današnji novinarski konferenci.

Cisto zate Logotip 16

Na javno kanalizacijo bo na novo priključenih več kot 17.500 prebivalcev

Izvajamo največji kohezijski projekt v državi, s katerim urejamo odvajanje in čiščenje odpadne vode na 39 območjih Mestne občine Ljubljana (in dveh sosednjih občinah). Gradnja bo potekala po 261 ljubljanskih ulicah (kjer bo hkrati urejena tudi vsa ostala infrastruktura) in bo v celoti zaključena v letu 2021.

Več o projektu smo predstavili na novinarski konferenci, na kateri sta načrtovana dela predstavila vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet David Polutnik in direktor javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija Krištof Mlakar, konference se je udeležil tudi župan Zoran Janković.Oglejte si posnetek. 

Na novinarski konferenci smo imeli tudi predstavitev, ki je dostopna tukaj.

O projektu Čisto zate

Pred letom 2007 je bila v Ljubljani 68-odstotna priključenost na kanalizacijo, do konca leta 2017 smo jo povečali na 88 odstotkov. Leta 2017 nam je Evropska komisija odobrila finančna sredstva za veliki projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, vreden skupaj 111 milijonov evrov brez DDV. S tem projektom bomo priključenost na kanalizacijo povečali kar na 98 odstotkov.

Graf2

Največji in najpomembnejši kohezijski projekt finančnega obdobja med leti 2014 in 2020, za katerega nam je Evropska komisija leta 2017 odobrila finančna sredstva, je veliki projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, z izvedbo katerega bomo stopnjo priključenosti na kanalizacijo povečali kar na 98 odstotkov. Projekt je ovrednoten na 111 milijonov evrov, zanj bo Evropska komisija prispeva 69,1 milijonov evrov, 12,4 milijonov evrov bo sofinancirala Republika Slovenija, preostanek sredstev pa bodo zagotovile občine.

Trije deli velikega kohezijskega projekta

Celoten projekt sestavljajo trije deli in sicer:

  • DEL 1: izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana z nadgradnjo odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice,
  • DEL 2: izgradnja 3. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana in
  • DEL 3: dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL

Več o projektu in seznamu ulic/cest preberite na naši podstrani ali na spletni strani www.cistozate.si.

Kako bo izvedba projekta vplivala na meščanke in meščane?

Projekt v sklopu komunikacijske kampanje ČISTO ZATE bo v naslednjih dveh letih zagotovo pomembno vplival na življenje naših meščank in meščanov. V okviru projekta načrtujemo obnovo več kot 260 cestPrenova ne bo mogoča brez začasne spremembe prometnega režima in zapor cest v času del, kar bo vplivalo na potek prometa v širši okolici zapor. Takrat bodo še posebej pomembni strpnost, spoštovanje in sobivanje na skupnem prostoru.

Vsem udeležencem v prometu svetujem, da se vnaprej pripravijo na spremembe njihovih običajnih poti, se pravočasno odpravijo na pot, na portalu PromInfo preverijo aktualno stanje prometa, poiščejo obvozne poti, predvsem pa naj že zdaj razmislijo o alternativnih načinih mobilnosti - hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, sopotništvo, souporaba avtomobila, uporaba parkirišč P+R – da bodo udobneje prispeli na cilj.

Verjamemo, da bodo meščanke in meščani zapore cest sprejeli z razumevanjem in zavedanjem, da bo prenova pomenila izboljšanje varnosti prometa ter kakovosti življenja v našem mestu.

---

 

Ali ste vedeli: Sodelavci JP Vodovod-Kanalizacija na leto pregledajo 95 kilometrov, očistijo pa 200 kilometrov kanalizacijskega omrežja

Pod ljubljanskimi ulicami in cestami ter v primestnih občinah se razprostira več kot 1.100 kilometrov kanalizacijskega sistema, cevi po katerih poteka odvajanje odpadne vode bi lahko položili vse do Berlina.

Na ljubljanskem kanalizacijskem omrežju, za katerega skrbi 63 od 118 sodelavcev Sektorja Kanalizacija JP Vodovod-Kanalizacija, je več kot 28.500 priključkov in 37.000 revizijskih jaškov, katerih povprečna globina sega od 2 do 3 metre, najgloblji jaški pa segajo tudi 10 metrov globoko.

Več tukaj.