četrtek, 12. 11. 2009

Predor pod Grajskim hribom spet odprt

Prenovljen predor pod Grajskim hribom smo odprli v sredo, 11. novembra 2009, ob 23. uri.

Po odločbi Inšpektorata, izdani zaradi nevarnosti odpadanja keramične obloge stene, je Mestna občina Ljubljana julija 2009 pričela s sanacijo predora pod grajskim hribom.

Na prvi pogled je največji problem predstavljala pronicajoča voda v predor. Ob odpiranju stikov in izvedene sonde pa se je pokazalo, da je stari drenažni sistem predora zamašen; ker ni bilo zagotovljeno primerno odvajanje vode, se je ta nekontrolirano izcejala skozi delovne stike in razpoke. Ujeta voda pa predstavlja povečanje hidrostatičnega pritiska na betonsko oblogo in posledično možnost odpadanja le-te. Ob pranju predora je bilo ugotovljenih več mest, kjer je notranja betonska obloga odstopala od nosilne primarne obloge za približno 5 cm, zaradi česar so bila začasno ustavljena dela v predoru. Obstajala je namreč nevarnost, da bi lahko prišlo do odpada dela notranje betonske obloge, zato se je MOL odločila za celostno sanacijo predora.
Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij je nato izvedel vrtanje 10-ih vrtin v notranjost predora, z namenom preverjanja betona v primarni nosilni konstrukciji in v notranji oblogi. Raziskave so pokazale, da je betonska primarna konstrukcija močno načeta z zmanjšano trdnostjo betona, kar je odraz sulfatne korozije in drugih negativnih vplivov, ki so posledica vpliva vode in hribinske sestave območja.

Celostna sanacija predora obsega:

• odstranitev plasti do nosilnega betona,
• priprava površine za vgradnjo hidroizolacije
• izdelava hidroizolacije s PVC folijo, filcem in čepasto folijo
• betoniranje tunelske obloge s specialnim tunelskim opažem
• izdelava vzdolžne drenaže
• ureditev pločnikov s kinetami
• barvanje predora* do višine 4 m
• izdelava asfaltnega cestišča
• obnova elektro strojnih instalacij

* barvanje bo izvedeno spomladi, saj se pri trenutnih nizkih temperaturah barva ne bi sušila


Skupna vrednost obnove predora pod grajskim hribom in povezava izhoda iz predora na Karlovško cesto ter Kopitarjevo ulico znaša 5.978.547,97 EUR.

Liniji št. 20 in št. 2 mestnega potniškega prometa ponovno vozita po stari trasi: Bavarski dvor Slovenska), Zoisova, skozi predor pod gradom, Poljanska in enako v nasprotni smeri.

Vsem uporabnikom ponovno odprte cestne povezave želimo srečno vožnjo.