četrtek, 20. 12. 2007

Predstavitev "Portala kolesarskih in pešpoti regije"

Danes je bilo v Veliki sejni dvorni Mestne hiše srečanje županov ljubljanske regije.

Na srečanju, ki ga je vodila direktorica RRA LUR Lilijana Madjar, zbrane pa je pozdravil podžupan Jani Möderndorfer, je Peter Skušek iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MOL predstavil »Portal kolesarskih in pešpoti regije«.

»Portal kolesarskih in pešpoti regije« bo interaktivni spletni portal, namenjen najširšemu krogu uporabnikov, zasnovan z namenom spodbujanja alternativnih oblik mobilnosti, razvoja podeželja in povezovanja ljudi v regiji.

Portal bo prikazoval številne kolesarske in pohodniške poti na območju Mestne občine Ljubljana in vse ljubljanske regije. Poti bodo razdeljene po kategorijah, kot so na primer družinski izleti, rekreativno kolesarjenje, organizirane prireditve in podobno. Za vsako pot bo podana grafična predstavitev same trase, turističnih, kulturnih in zgodovinskih znamenitosti ob njej ter bogat besedni opis, popestren s fotografijami. Ciljnim skupinam uporabnikov bo omogočal dostop do vseh pomembnejših informacij z enega mesta.

Gre za regijski projekt, s katerim MOL kandidira za pridobitev sredstev EU na javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, Razvoj regij 2007 – 2013.

Testna verzija z omejenim obsegom bo delovala pred poletjem 2008, končna verzija pa leta 2009. S tem pa se projekt ne bo končal, temveč bo tvoril le podlago za naslednje, še bolj pomembne aktivnosti, kot so:

  • izgradnja novih kolesarskih in pešpoti,
  • izvedba parkirišč Park&Bike in Park&Hike,
  • vzpostavitev organizirane izposoje koles,
  • ureditev varovanih kolesarnic itd.