sreda, 16. 11. 2005

PREDSTAVITEV ŠTIPENDISTOV MOL

Županja MOL Danica Simšič je v Rdeči dvorani Mestne hiše pozdravila na predstavitvi štipendistov MOL.

MOL vsako leto štipendira več kot 150 mladih nadarjenih dijakinj in dijakov ter študentk in študentov vseh programov in študijskih smeri. Jesenske predstavitve štipendistk in štipendistov MOL v Ljubljani so postale že tradicija.

Klub štipendistov Ljubljana združuje dijake, študente in nekdanje štipendiste MOL. V klubu štipendisti z lastnim delom aktivno pokrivajo širok spekter dejavnosti. Člani kluba organizirajo različne prireditve in izvajajo številne projekte na lokalni, državni in mednarodni ravni.

Služba za odnose z javnostmi MOL