sreda, 15. 4. 2009

Predstavitev zbiranja odpadkov v podzemnih zbiralnicah za lastnike lokalov v MOL

V mestnem središču smo v preteklem letu uvedli zbiranje odpadkov v podzemnih zbiralnicah.

Nova storitev je doprinesla k lepšemu videzu in urejenosti zbirnih mest za odpadke, izboljšala prometno varnost, obenem pa tudi olajšala dostop do zbirnih mest.

Po šestih mesecih delovanja podzemnih zbiralnic se je pokazalo, da je sistem podzemnih zbiralnic olajšal ravnaje z odpadki za gospodinjstva, ravno tako pa so uporabniki sistema, po anketi sodeč, ki jo je izvedla Snaga, zelo zadovoljni z novim načinom zbiranja odpadkov.

Veliki poslovni uporabniki, ki  imajo večje količine odpadkov, pa se pri novem sistemu srečujejo s težavami, ki so predvsem posledica nedoslednega ločevanja odpadkov in neupoštevanja predpisov. Nemalokrat se zgodi, da je zaradi poskusa oddaje prevelikih količin odpadkov naenkrat, delovanje podzemnih zbiralnic moteno, ali pa se odpadki odlagajo poleg samih zbiralnic, kar nedvomno kazi podobo mestnega središča.

Obstoječe stanje zbiranja odpadkov bi radi izboljšali, ravno tako pa želimo ponovno izpostaviti in opozoriti na predpise glede ločenega zbiranja odpadkov.

V ta namen smo pripravili srečanje, na katerem smo lastnike lokalov  seznanili z obstoječim stanjem in s pravnimi okviri na področju zbiranja in odlaganja odpadkov, ki jih morajo upoštevati pri izvajanju svoje dejavnosti. Tistim poslovnim uporabnikom, ki  dnevno proizvedejo večje količine odpadkov je Snaga predstavila novo storitev ločenega zbiranja odpadkov – sistem ločevanja odpadkov v posebnih vrečah, ki jih bodo uporabniki lahko kupili pri Snagi. V ceno vreče bo vključena tudi storitev odvoza odpadkov. Na podlagi sklenjenih pogodb med poslovnimi uporabniki in Snago, bodo zaposleni v Snagi vsako jutro pregledali dogovorjena mesta za odlaganje in odpeljali pripravljene odpadke. Na ta način želimo preprečiti odlaganje večjih količin odpadkov ob potopnih zbiralnicah in tako s skupnimi močmi narediti Ljubljano še bolj čisto in še lepšo.

 

Javni Holding Ljubljana