petek, 21. 12. 2018

Prejeli smo certifikat za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga

Evropska mreža zdravih mest, ki deluje v okviru Svetovne zdravstvene organizacije, je Ljubljano prepoznala kot eno vodilnih mest na področju zagotavljanja zdravega življenjskega okolja.

Zdravo mesto je tisto mesto, ki vse svoje aktivnosti vodi z zavedanjem, da sta zdravje in okolje pomembna vrednota in da je skrb za zdravje odgovornost vseh lokalnih politik in ne zgolj sistema zdravstvenega varstva.

Na Mestni občini Ljubljana smo prejeli certifikat Svetovne zdravstvene organizacije za izjemen prispevek in zavezanost pri promociji zdravja ter ohranjanje in spodbujanje zdravega življenjskega sloga ter pohvalo za aktiven pristop in vsebinski prispevek pri delovanju Evropske mreže zdravih mest za obdobje 2014 do 2018.

Vsebinsko smo poseben poudarek namenili izboljševanju zdravja za vse ter zmanjševanju neenakosti v zdravju. V aktivnosti smo se vključevali z vsebinami in predstavitvami (v zadnjih nekaj letih smo se na letnih konferencah predstavljali z aktivnostmi za starejše, za osebe z oviranostmi in za brezdomne osebe, s certifikatom LGBT prijazno, z aktivnostmi na področju enakosti spolov itd.), ki so namenjene našim meščankam in meščanom.

Ponosni smo, da je naše delo tudi v tujini prepoznano kot primer dobre prakse, hkrati pa to predstavlja obvezo za nadgradnjo aktivnosti promocije zdravja ter ohranjanja in spodbujanja zdravega življenjskega sloga za meščanke in meščane.