sreda, 23. 1. 2019

Prejeli smo evropska sredstva za celostno ureditev Poljanske ceste

Za projekt Celostna ureditev Poljanske ceste, s katerim bomo spodbudili nemotorizirani promet v Ljubljani, smo prejeli evropska sredstva.

Celovita prenova Poljanske ceste poleg prenove kolesarskih površin, pešpoti ter cestišča vključuje tudi obnovo plinovodnega in vročevodnega omrežja ter obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.  Po prenovi bo veljal enak prometni režim kot zdaj. Od križišča s Krekovim trgom do križišča z Ulico Janeza Pavla II bo promet urejen enosmerno, razen za avtobuse in kolesarje. 

Za prenovo je bil izbran vodilni partner Nigrad d.o.o. skupaj s partnerjema KPL d.o.o. in Prenova-gradbenik d.o.o. Za arhitekturno zasnovo je poskrbel Rok Žnidaršič, za projekt prometne ureditve pa Boštjan Račič.

Z deli bomo začeli takoj, ko bodo vremenske razmere dovolj ustrezne za začetek gradnje.

Rdeca Hisa
Prikaz Poljanske ceste po prenovi Vir: Medprostor

Cilj projekta

Cilji projekta so izboljšati varnost udeležencev v cestnem prometu, povečati pretočnost kolesarskih vpadnic v mesto z namenom čim širše uporabe, ustvariti povezano in pregledno mrežo odprtih kolesarskih stez visoke kakovosti na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, ki bodo enako dostopne za vse, varne in prepoznavne ter ohraniti in urediti naravne elemente javnega prostora ter tako izboljšati turistično ponudbo.
Ključnega pomena je predvsem zagotavljanje ustreznih in primernih kolesarskih in peš površin, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti, s tem pa tudi k izboljšanju kakovosti zraka v mestu in k boljši povezanosti po funkciji različnih delov mesta, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanem območju, povečanju prometne varnosti ter posledično k privlačnosti prostora tako za meščane kot tudi za obiskovalce mesta.

Plecnikov Peglezen2

Skupna višina sredstev znaša nekaj več kot 2,8 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 957.000 evrov.
Znesek investicije Mestne občine Ljubljana ter javnih podjetij Energetika Ljubljana in VO-KA znaša 3.849.559,18 EUR brez DDV, od tega je delež Mestne občine Ljubljana je 2.918.980,17 EUR brez DDV.