petek, 29. 6. 2018

Prenavljamo za vas: dela na Gosposvetski cesti so v zaključni fazi

V središču Ljubljane sta zaradi rekonstrukcije od aprila za ves promet zaprti Gosposvetska cesta in Dalmatinova ulica do Miklošičeve ceste. Zaporo smo načrtovali do konca junija, a se je izkazalo, da bomo morali zaporo nekoliko podaljšati.

Arheološka izkopavanja na območju so namreč zamaknila izvedbo gradbenih del. Tako arheologe kot izvajalce je oviralo slabo vreme, poleg tega pa so na lokaciji odkrili bistveno več arheoloških ostankov, kot so jih sprva pričakovali. Natančnega obsega tovrstnih del žal ni mogoče vnaprej predvideti.

Po prenovljeni Gosposvetski najprej pešci in kolesarji

Najprej smo nameravali Gosposvetsko cesto za motorni promet odpreti postopoma v juliju, nato pa smo se odločili, da bo cesta najprej odprta samo za pešce in kolesarje, za motorni promet pa jo bomo odprli konec julija.

O datumu odprtja Dalmatinove ulice bomo javnost pravočasno obvestili.

Dela na Slovenski cesti

Kot je znano, bo v sklopu prenove tega območja potekala tudi rekonstrukcija Slovenske ceste na odseku od Dalmatinove do Trdinove ulice. Tam trenutno že potekajo pripravljalna dela, v sklopu teh pa tudi arheološka izkopavanja. Točnega roka odprtja prenovljenega odseka severnega dela Slovenske ceste še ne moremo napovedati, predvsem zaradi arheoloških raziskav, katerih potek je odvisen tudi od morebitnih odkritij, ki jih ni mogoče natančno predvideti. Vsekakor pa si želimo, da bi dela končali do konca avgusta.

Prikaz arheoloških najdb

Pri projektih obnov v mestnem središču vključimo tudi arheologe ravno zaradi pričakovanja, da se pod površino skrivajo potencialno pomembni ostanki. Ker pa jih ne moremo vnaprej natančno predvideti, tudi pri načrtovanju projektov ne moremo odrediti prostora za npr. »in situ« predstavitev ostankov, saj ne vemo, kaj se kje nahaja. Zato lahko šele po odkritjih preučimo možnosti, kako bi lahko najdbe vendarle na lokaciji predstavili širši javnosti.

Povsod to ni izvedljivo, a kaže, da bomo na Gosposvetski cesti vendarle naknadno vzpostavili vsaj nekakšno informacijsko točko z maketo ali pa izvedli predstavitev v tlaku pri Evropi (označba zidov nekdanjega sakralnega objekta na lokaciji). Sicer pa naš javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane pogosto razstavi pomembnejše najdbe v "Zakladnici" Mestnega muzeja.

arheologija

Več o tem, kaj so arheologi na Gosposvetski cesti našli do zdaj, smo objavili v tem prispevku.

Monolitna plošča v spomin na reformacijo

Kot zanimivost izpostavljamo še, da je v sklopu prenove Gosposvetske ceste pred Evangeličansko cerkvijo predvidena posebna ureditev, manjši trg, kjer bomo v tlak namestili monolitno bronasto ploščo v hvaležen spomin ob 500-letnici reformacije.

Ploščo dimenzij 209 x 209 cm z izbočenim napisom v slovenskem jeziku in poglobljenim delom, ki je preveden v angleški in nemški jezik, bomo postavili na pobudo Evangeličanske cerkve. Pri zasnovi in usklajevanju je sodeloval podžupan, prof. Janez Koželj, avtor posvetilnega napisa (v priponki) pa je prof. dr. Marko Kerševan. Obeležje je delo arhitekturnega ateljeja MEDPROSTOR; oblikovanje tipoRenesansa. Ploščo bo izvedla Livarna umetnin Roman Kamšek.

spominska plosca

Podžupan MOL, prof. Janez Koželj, ob tem še izpostavlja, da se bo s postavitvijo navedenega obeležja Ljubljana uvrstila med najpomembnejša evropska protestantska mesta.

 

Nezanemarljiva novost prenove Gosposvetske ceste in Dalmatinove ulice je tudi zasaditev kar 79 novih dreves. Prvo bo krasilo 58 črnih gabrov (Ostrya carpinifolia), drugo pa 18 mokovcev (Sorbus aria) in 3 bukve (Fagus sylvatica).

Več informacij o prenovi Gosposvetske ceste in Dalmatinove ulice je na voljo tukaj.

Prenavljamo 1500x602