četrtek, 29. 3. 2018

Prenavljamo za vas: Gosposvetska cesta in Dalmatinova ulica

V središču Ljubljane bosta zaradi rekonstrukcije od 3. aprila do predvidoma 30. junija 2018 za ves promet zaprti Gosposvetska cesta in Dalmatinova ulica do Miklošičeve ceste.

skica gosposvetska2
Skica območja zapore


Na severnem delu Slovenske ceste
bo veljala spremenjena začasna prometna ureditev, po kateri bo izvoz možen le v smeri proti Tivolski cesti. Križišče Slovenske in Gosposvetske ceste bo v tem času prevozno le za avtobuse LPP, kolesarje, intervencijska vozila in imetnike dovoljenj MOL za Slovensko cesto.

Za pešce in kolesarje bodo vzpostavljeni koridorji ob gradbišču, ki se bodo sproti prilagajali poteku del, oziroma bodo označene druge obhodne ali obvozne poti.

Voznikom svetujemo, naj bodo pozorni na označevalne table, s katerimi opozarjamo na zaporo cest. Dodatni svetlobni obvestilni tabli bosta postavljeni na Celovški cesti, pred križiščem z Drenikovo ulico, in na Tavčarjevi ulici, da se bodo vozniki lahko pravočasno preusmerili na druge ceste in se s tem izognili zapori.

Za popolno zaporo smo se odločili zato, da bodo dela lahko končana v najkrajšem možnem času. Prosimo vas za razumevanje ter potrpljenje, saj območje obnavljamo za boljšo mobilnost in s tem večjo kakovost bivanja.

Mestni avtobusi

Mestni avtobusi bodo vozili po spremenjenih trasah, kot je prikazano na shemah. Na Tivolski cesti bo urejeno začasno avtobusno postajališče, tista na Gosposvetski cesti in Dalmatinovi ulici pa bodo v času zapore ukinjena.

Zapora Gosposvetske ceste Dalmatinove ulice Obvoz linij LPP DNEVNI REZIM
Skica sprememb linij mestnih avtobusov

Obseg del

Poleg arheoloških raziskav, ki so bile delno že opravljene, bomo v okviru del prenovili tudi vodovod, kanalizacija, plinovod, vročevod in javna razsvetljava. Nova podoba Gosposvetske ceste bo sledila videzu Slovenske ceste, po celotni dolžini bomo zasadili obojestranski drevored, tlakovali »trg« pred cerkvijo in na vseh pomembnih točkah (križiščih, prehodih, avtobusnih postajališčih) uredili taktilne oznake za slepe. Na odseku med križiščem s Celovško cesto in Zupančičevo ulico je predvidena ukinitev enega voznega pasu v smeri proti centru, v nasprotni smeri pa ukinitev ločenega desnega zavijalnega pasu na Tivolsko cesto. S tem bomo dobili dodatne površine za pešce in kolesarje.

Na Dalmatinovi ulici bomo ohranili obstoječo enosmerno ureditev. Z zoženjem voznih pasov bomo na severni strani ulice pridobili dodaten prostor za vzpostavitev kolesarske steze proti zahodu, med parkirnimi mesti pa je predvidena ureditev enostranskega drevoreda.
 

Načrtujte svoje poti

Pri vsem tem pa bosta potrebna strpnost in prilagajanje situaciji na terenu, k čemur pripomore premišljeno načrtovanje potovanja. Zato udeležence v prometu prosimo, da se pravočasno odpravijo na pot, preverijo aktualno stanje prometa, poiščejo obvoze oz. druge poti … in da uporabljajo alternative, ki omogočajo hitrejše potovanje glede na dano situacijo (hoja, kolo, javni prevoz, sopotništvo, souporaba avtomobila, P+R …).

Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest spremljajte na našem prometnem portalu PROMInfo.

---

Več o projektu

Gosposvetska cesta je že od predantičnih časov pomembna pot, ki je povezovala Ljubljano s severnim slovenskim ozemljem. Številne najdbe rimskih sarkofagov in izkopavanja kulture žarnih grobišč v sedemdesetih letih na Ajdovščini kažejo na njeno zgodovinsko prisotnost in pomen. Skozi zgodovino je ostala pomembna povezava na stičiščih poti s severa in vzhoda. V devetnajstem stoletju zgrajeni Kristusova cerkev, nekdanji Kolizej in kavarna Evropa so skupaj z dvojnim drevoredom ustvarili pomemben insceniran prihod v mesto. Velike rušitve baročnega tkiva na Ajdovščini ob širjenju koridorja Slovenske ceste in Plečnikova prestavitev Robbovega kužnega znamenja na Kongresni trg so pomembno vplivale na odsotno pojavnost Gosposvetske ceste.

Arhitekturna zasnova

Celovita prenova cesto ponovno poveže na dveh nivojih, v tlaku in z novim dvojnim drevoredom visoke vegetacije, ki umirja nagovor stavbnega tkiva ob cesti. Velik dvignjen trg pred Evangeličansko cerkvijo Primoža Trubarja, ki kot premor na križišču z Župančičevo in Vošnjakovo predpostavi nov, enoten, s cesto izravnan tlak, oblikuje ambient z novim spominskim obeležjem Lutru in sedišči v senci obstoječe rdeče bukve. Nov, enoten strukturiran kamnit tlak prekriva trg. Vsa uporabljena nova urbana oprema je enotna mestna, avtobusne postaje pa se kot na Slovenski cesti združujejo v skupine modulov.

Nova ureditev želi posegati v izoblikovano podobo predvsem v smislu trajnosti izbranih materialov in tehničnih rešitev, vzpostavitvi novih drevoredov, bolj urbani podobi in uporabniku ter okolju prijaznejši urbani opremi.

Površine za pešce in kolesarje na Gosposvetski in Dalmatinovi ulici se, z izjemo trga, izvede iz drenažne asfaltne plasti, katere votline se zapolnijo s samorazlivno cementno malto po sistemu CreteoPhalt. Gre za stabilno, odporno površino. Predviden je svetlejši ton, ki bo preprečeval prekomerno pregrevanje v poletnih mesecih.

Zasaditev

Nov dvojni drevored na Gosposvetski umirja nagovor stavbnega tkiva ob cesti in povezuje potezo ulice. Drevesa, tipa črni gaber (Ostrya carpinifolia), 58 dreves, so bila izbrana zaradi transparentnosti krošnje, ki z barvanjem listja skozi letne čase vnaša v ulico svojevrstno dinamiko.

Na območju Dalmatinove ulice so drevesa umeščena na severni del, med parkirne prostore vzdolž ulice. Novi drevored, tipa mokovec (Sorbus Aria), 18 dreves, povezuje potezo ulice in mehča stike z obstoječim stavbnim tkivom ter Miklošičevim parkom pred sodno palačo. Dodatna tri, večja drevesa, tipa navadna bukev (Fagus sylvatica) blažijo kontakt s stavbo nekdanje Metalke na jugazahodnem delu ulice.

V območju Gosposvetske ceste se pohodno površino nad koreninskim košem dreves utrdi z v peščeno podlago položenimi granitnimi kockami s peščenimi fugami. Na Dalmatinovi ulici so predvidene modularne litoželezne rešetke 'Ljubljana'.

Urbana oprema

Izbor urbane opreme se navezuje na katalog urbane opreme MOL, deloma pa je avtorska. Pred Evangeličansko cerkvijo se bo postavilo novo monolitno bronasto spominsko obeležje Martinu Lutru. Predprostor vstopnega dela bo zaključevala klop tipa 'Ljubljana' s podaljšanim betonskim podstavkom in lesenim sedalom.

Talni taktilni vodilni sistem bodo betonski. Na območju tlakovanih površin na trgu profilirajo kamniti tlakovci.

Kolesarska steza bo označena s točkami iz nerjaveče pločevine.

Pri delavskem domu in stiku z Vošnjakovo ter Kersnikovo ulico na Gosposvetski cesti in na zahodnem in vzhodnem delu Miklošičevega parka na Dalmatinovi ulici so namečena stojala za kolesa. Izbrana so iz kataloga MOL, tip Kongresni trg, z gladko brušeno finalno obdelavo.

Avtobusne postaje se bodo, po vzoru Slovenske ceste, združevale v skupine modulov.

Za osvetlitev površin se uporabijo svetilke javne razsvetljave v LED tehnologiji (tipa LUMA proizvajalca Philips) na konusnih pocinkanih kovinskih kandelabrih, pobarvane z antik črno barvo.