sreda, 30. 8. 2023

Prenavljamo za vas: Litijska cesta med Hruševsko in Kajuhovo cesto

Zaradi prenove Litijske ceste med križiščema s Hruševsko in Kajuhovo cesto bo cesta zaprta do 3. septembra 2023. Obvoz bo voden preko Kajuhove, Zaloške, Chengdujske in Fužinske ceste ter enako v obratni smeri. Linije Ljubljanskega potniškega prometa bodo preusmerjene.

Litijska cesta

V okviru rekonstrukcije ceste je predvidena temeljita obnova vseh prometnih površin, vključno z obnovo cestne razsvetljave in semaforizacije križišč. Obnovili bomo tudi odvodnjavanje in uredili bolj udobne in varne površine za pešce, kolesarje in uporabnike javnega prevoza. Predvsem na južnem delu ceste po sedanji ureditvi primanjkuje prostora zanje, po prenovi pa bodo dobili prijetnejše površine, kolesarji pa pas, višinsko ločen od vozišča.

V načrtu je tudi celovita obnova cestne razsvetljave v LED-tehniki in zamenjava dotrajane semaforske opreme. V celoti bomo obnovili prometno opremo in signalizacijo na obravnavnem odseku. Ob robu ceste pod Golovcem bomo podaljšali podporni zid in nekoliko zamaknili avtobusno postajo na Litijski cesti proti Hruševski cesti.

Predvidena je ureditev drevoreda s približno 20 drevesi na severni strani Litijske ceste med križiščem s Kajuhovo cesto in bencinskim servisom.

Dela v vrednosti okoli 950.000 evrov bo izvajalo podjetje KPL d.o.o. in bodo končana predvidoma do sredine septembra.

Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani lahko spremljate na našem portalu aktualnih prometnih informacij PROMInfo.

Linije 5, N5, 9, 13 in 24 bodo vozile po obvoznih trasah

• Liniji 5 in N5
Povšetova ulica, Kajuhova ulica, Litijska cesta (izravnava voznega časa postajališče Štepanja vas), Poljanska cesta, redna trasa v smeri Podutik.

• Linija 9
Zaloška cesta, Chengdujska cesta, Fužinska cesta, Litijska cesta, Pesarska cesta in enako v obratni smeri.

• Linija 13
Litijska cesta, Kajuhova ulica, Zaloška cesta, Chengdujska cesta, Fužinska cesta, Litijska cesta in enako v obratni smeri.

• Linija 24
Kajuhova ulica, Zaloška cesta, Chengdujska cesta, Fužinska cesta, Litijska cesta, Hruševska cesta in enako v obratni smeri.

Avtobusi bodo ustavljali na vseh rednih postajališčih, ki so na obvozni trasi.

 Obvozi