ponedeljek, 11. 3. 2019

Prenavljamo za vas: Poljanska cesta

Začeli smo s prenovo Poljanske ceste, za katero smo prejeli tudi evropska sredstva. Prenova bo potekala v več fazah. V prvi fazi bo do predvidoma nedelje, 24. marca 2019, za ves promet zaprta Rozmanova ulica ter križišče s Poljanskim nasipom.

skica rozmanova


Mestni avtobusi na liniji 5
bodo vozili po spremenjeni trasi:

  • v smeri Podutik: Poljanska cesta, Roška cesta, Trubarjeva cesta, Ilirska ulica in naprej po redni trasi
  • v smeri Štepanjsko naselje: Ilirska ulica, Njegoševa cesta, Poljanska cesta in naprej po redni trasi

skica lpp2

Avtobusi bodo ustavljali na vseh rednih postajališčih obvozne trase.

Prenova Poljanske ceste tudi z evropskimi sredstvi

Za projekt Celostna ureditev Poljanske ceste, s katerim bomo spodbudili nemotorizirani promet v Ljubljani, smo prejeli evropska sredstva.

Celovita prenova ceste bo poleg prenove kolesarskih površin, pešpoti ter cestišča vključevala tudi obnovo plinovodnega in vročevodnega omrežja ter obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Po prenovi bo na cesti veljal enak prometni režim kot zdaj - od križišča s Krekovim trgom do križišča z Ulico Janeza Pavla II bo promet urejen enosmerno, razen za avtobuse in kolesarje.

poljanska cesta

Za prenovo je bil izbran vodilni partner Nigrad d.o.o. skupaj s partnerjema KPL d.o.o. in Prenova-gradbenik d.o.o. Za arhitekturno zasnovo je poskrbel Rok Žnidaršič, za projekt prometne ureditve pa Boštjan Račič.

Cilji projekta

Cilji projekta so izboljšati varnost udeležencev v cestnem prometu, povečati pretočnost kolesarskih vpadnic v mesto z namenom čim širše uporabe, ustvariti povezano in pregledno mrežo odprtih kolesarskih stez visoke kakovosti na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, ki bodo enako dostopne za vse, varne in prepoznavne ter ohraniti in urediti naravne elemente javnega prostora ter tako izboljšati turistično ponudbo.

Ključnega pomena je predvsem zagotavljanje ustreznih in primernih kolesarskih in peš površin, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti, s tem pa tudi k izboljšanju kakovosti zraka v mestu in k boljši povezanosti po funkciji različnih delov mesta, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanem območju, povečanju prometne varnosti ter posledično k privlačnosti prostora tako za meščane kot tudi za obiskovalce mesta.

Znesek investicije Mestne občine Ljubljana ter javnih podjetij Energetika Ljubljana in VO-KA znaša nekaj več kot 3,8 mio evrov brez DDV, od tega je delež Mestne občine Ljubljana dobrih 2,9 mio evrov brez DDV. Znesek sofinanciranih sredstev s strani EU in RS znaša približno 1,2 mio evrov in je zajet v delež Mestne občine Ljubljana.

 

Preberite še: