torek, 31. 7. 2018

Prenavljamo za vas: popolna zapora Prešernove ceste

Na Prešernovi cesti velja zapora na odseku od Šubičeve ulice do Erjavčevi cesti. Na tem delu bomo obnavljali vodovodno omrežje, in sicer zaradi dotrajanosti cevovoda vodovodnega omrežja, ki je ponekod staro tudi do 200 let.

Zaradi prenove bo od 2. 8. do 15. 9. 2018 popolno zaprta Prešernova cesta na delu med Šubičevo ulico in Erjavčevo cesto. Za popolno zaporo smo se odločili zato, da bodo dela lahko končana v najkrajšem možnem času.

Potek prometa in obvoz

Obvoz za osebna vozila bo voden preko Šubičeve ulice, Slovenske ceste in Aškerčeve ceste oz. po Bleiweisovi cesti in Šubičevi ulici.

Linije Ljubljanskega potniškega prometa 14, 18 in 18L bodo vozile po obvozni trasi preko Prešernove, Aškerčeve in Slovenske ceste. Avtobusno postajališče Cankarjev dom se ukine, avtobusi LPP pa bodo ustavljali na začasnem postajališču južneje na Prešernovi cesti, kot je prikazano na skici.

Popolna zapora Presernove ceste 020818

Obnavljamo podzemlje in površino

V sklopu obnove vodovodnega omrežja bomo obnovili tudi kabelsko kanalizacijo za javno razsvetljavo in voziščno konstrukcijo (zgornji ustroj cestišča), oba pločnika – pešpoti in kolesarske steze.

V vseh križiščih s Prešernovo, na odseku med Cankarjevo cesto (že izvedeno) in Trgom MDB, bomo uredili taktilne oznake za vodenje slepih in slabovidnih.

Zapora Prešernove ceste

Izognite se morebitnim zastojem

Glede na prometno stanje ob izvedbi del I. faze obnove Prešernove ceste na odseku med Šubičevo ulico in Puharjevo ulico, kjer nismo opazili večjih težav v prometu, tudi na tem območju ne pričakujemo posebnosti.

Vendrle pa svetujemo, da za bolj učinkovito premikanje po Ljubljani namesto avtomobila uporabite druge načine mobilnosti ali druge poti.

Prenavljamo za vas

Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest spremljajte na našem portalu aktualnih prometnih informacij PROMInfo.